มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไทย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 4,994 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 8,354,362 72,942,360 58,922,215
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 23,274,595 11,779,382 10,746,937
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 37,119 0 1,612,062
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 1,405,755 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 145,994 51,576 326,569
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,171,978 2,472,493 446,477
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,792,296 5,492,110 3,626,159
10 ธัญพืช 696,334 6,320,908 14,349,857
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 5,662,976 4,545,899 921,325
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 26,708
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 580,152 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,184,152 171,984 5,946
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 158,137,776 176,171,525 68,458,607
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 20,039 19,651,663
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,526,823 959,869 2,304,366
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 10,773,146 4,081,096 862,215
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,045,678 1,077,020 591,257
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 2,562,666 342,227
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,178,774 2,868,455 3,373,806
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 26,363 214,577 28,666
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 821 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 187,956 94,418 3,204
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 67,469 1,355,169 3,972,415
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,976,986 36,567,936 1,138,541
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 444,884 2,650,672 3,218,106
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,724,779 2,622,658 1,843,146
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 938,448 4,775,514 1,268,661
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 482,703 1,285,194 6,397,416
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 614,240 2,256,417 371,233
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 18,214 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 24,432,827 4,908,275 3,408,055
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 347,256,255 410,624,241 383,788,927
40 ยางและของทำด้วยยาง 192,773,208 169,701,684 174,774,409
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 4,025,216 2,365,955 11,379,286
42 เครื่องหนัง 12,391,978 6,647,334 6,347,907
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 12,894,714 8,065,653 3,592,814
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,531,336 3,920,113 4,405,300
47 เยื่อไม้ 6,747,370 0 17,447,392
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 16,713,923 5,489,044 7,307,806
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 365,665 936,795 581,498
50 ไหม 0 0 5,550
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 7,777 22,989 4,068
52 ฝ้าย 312,278 71,811 703,903
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 2,499 339,103
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 264,056 3,705,657 2,418,843
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,100,595 7,849,685 1,697,285
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 280,010 223,451 147,482
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 306,103 54,662 240,625
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 436,735 42,041 18,983,291
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,790,465 4,404,125 1,542,511
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,286,221 7,273,901 482,863
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,771,605 5,677,991 4,338,145
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,929,380 3,918,192 7,707,446
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 10,855,856 14,878,796 3,728,982
64 รองเท้า 1,961,509 308,186 5,687,043
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 68,794 169,009 269,052
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 763 7,770
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 364,319 498,019 348,175
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 10,107,920 3,289,187 2,295,323
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 199,394 13,231,359 13,853,432
70 แก้วและเครื่องแก้ว 94,390,271 68,763,584 8,991,377
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,460,639,229 3,770,966,389 3,619,116,887
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,934,942 924,841 4,326,839
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 990,992,585 1,127,676,854 1,024,381,836
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 634,267 9,474,390 2,128,384
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 16,218 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 59,578,268 24,982,491 26,172,683
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 81,617 1,502 3,315,025
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 0 44,126
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,463 26,750 213,884
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 8,044,148 10,470,741 72,706,646
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,659,388 5,976,956 2,562,546
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 708,321,276 2,256,757,004 2,035,469,350
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,853,832,941 4,314,719,443 4,427,806,263
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 53,569,450 102,759,881 94,604,877
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 79,391,184 162,568,932 108,568,508
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 22,793,405 2,304,252 1,581,591
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 883,844 0 590,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 279,708,723 207,767,853 363,740,695
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 26,545,909 46,679,491 64,781,089
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 12,419 16,650
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 13,438 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,165,076 9,282,866 8,545,826
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 8,627,905 9,653,504 3,868,419
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,036,260 3,145,061 1,360,639
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,259,773 8,182,794 3,473,221
รวม 10,570,734,517 13,166,739,691 12,761,011,431
หน่วย : บาท