มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไทย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 11,573,509 5,193,548 18,527,270
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 9,875,731 5,867,820 152,201
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 470,553 0 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 5,885,489
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 759,219 215,095 152,413
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,107,923 1,085,651 2,739,027
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 10,757,691 21,129,904 88,533,692
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 913 0 976,790
10 ธัญพืช 1,566,299 0 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 272,723 1,567,268
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,475,244 5,340,416 4,389,582
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 3,065,843 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,054,783 6,939,332 6,192
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 8,712,384 44,490,243 35,635,813
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 24,976,403 33,285 20,151,639
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 403,250 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 6,302,795 629,814 725,349
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,904,731 7,617,151 902,329
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 5,437,450 1,172,443 6,161,110
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 695,054 1,688 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 23,572,240 7,855,186 5,824,750
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 105,753 157,240 173,169
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,234,146 4,456,063 79,616
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,957,703 5,611,768 1,983,025
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 58,196 22,955 1,518,005
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 639,479 531,788 3,287,444
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,859,032 114,447 3,215,598
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,508,739 922,789 4,660,438
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,121,165 181,035 776,427
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,101 3,765,092 555,835
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 1,663,405 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 2,141,884 9,272 2,890,582
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,396,694 852,905 23,963,921
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 459,559,198 400,087,622 380,101,286
40 ยางและของทำด้วยยาง 220,329,930 181,222,862 216,485,894
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 981,731 2,808,391 4,621,128
42 เครื่องหนัง 14,234,872 16,195,778 17,861,427
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 1,585,017 5,214,445 6,005,159
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 7,760,272 5,285,969 6,361,246
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 3,550 0
47 เยื่อไม้ 4,357,417 150,000 225,000
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 18,555,348 6,878,786 6,019,596
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 573,666 275,543 465,801
50 ไหม 650 618 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 2,275,474 0 3,342
52 ฝ้าย 3,966,054 10,310,666 4,528,787
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 339 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 369,701 201,650 3,739,724
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 5,406 10,731,024 10,071,682
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 174,912 17,825,601 47,339
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 644,735 5,596 29,905
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 284,540 127,877 676,557
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,116,778 6,588,646 10,732,801
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 71,881 1,105,689 363,658
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,243,206 4,468,071 4,769,044
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,272,096 5,482,451 4,219,685
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,183,016 3,056,387 4,731,618
64 รองเท้า 1,496,194 2,863,496 5,473,894
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 52,556 266,179 31,547
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 31,775 2,908 10,545
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 334,609 324,969 816,868
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,821,329 6,077,632 4,843,495
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,357,527 6,749,228 942,674
70 แก้วและเครื่องแก้ว 12,757,054 2,812,811 7,125,956
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,032,254,089 3,770,428,956 1,341,066,910
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,163,115 440,676 1,495,970
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,267,153,905 1,246,793,616 1,321,783,944
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 13,407,796 1,421,577 2,638,903
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 16,607 98,354 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 12,274,057 26,393,218 41,062,701
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 28,075 54,233 36,608
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 650 959,952
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 42,324 723,665
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 30,867 19,879 557,619
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 7,221,970 6,735,398 12,828,953
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,587,834 4,595,039 2,158,633
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 798,165,472 785,222,287 1,336,845,807
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,222,925,404 5,490,457,397 5,756,927,590
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 106,244,127 118,383,117 123,043,631
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 144,148,418 178,833,992 847,012,863
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 613,694 279,461 1,081,837
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 12,831,751 17,608,556 120,000
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 198,698,984 182,905,419 201,235,607
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 29,512,486 35,513,902 33,219,703
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 66,984 532,884
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 362
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,007,451 5,772,680 7,520,561
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,293,807 5,029,540 3,773,575
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,272,794 1,244,279 4,814,602
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 10,061,032 977,045 39,281,601
รวม 11,795,648,487 12,703,978,520 12,017,465,113
หน่วย : บาท