รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ
4.65
23
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีสินทรัพย์รวมสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2561

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ สินทรัพย์รวม
1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,739,203.19
2 ธนาคารออมสิน 2,705,361.78
3 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2,232,314.16
4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,743,552.92
5 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,163,882.45
6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1,021,211.19
7 การรถไฟแห่งประเทศไทย 637,973.74
8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 414,044.58
9 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 382,069.23
10 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 268,721.20
รวม 13,308,334.43