การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.9
10
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน พ.ย. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน กันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564

ชื่อรายการ พฤศจิกายน 2564 ตุลาคม 2564 กันยายน 2564
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 33,354,893,885 25,574,170,351 26,350,411,042
สหรัฐอเมริกา 37,758,843,838 39,561,968,249 37,082,574,492
กลุ่มประเทศ AFTA 142,196,475,868 142,972,519,156 126,523,338,248
กล่มสหภาพยุโรป (15) 55,236,971,580 50,577,784,753 54,725,312,007
ญี่ปุ่น 102,869,287,686 98,157,769,314 100,949,241,559
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 15,151,474,125 27,392,647,695 23,752,639,692
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,053,919,874 1,675,282,219 4,666,166,917
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 17,219,459,791 18,333,532,392 18,591,563,004
จีน 201,321,604,589 187,934,126,339 188,803,198,169
ประเทศอื่นๆ 123,231,996,858 149,360,196,520 138,027,832,937
ไต้หวัน 30,284,427,894 30,999,963,363 30,794,717,325
รวม 759,679,355,988 772,539,960,351 750,266,995,392