การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามกลุ่มประเทศ
4.8
5
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ
เดือน พ.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

ชื่อรายการ

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามกลุ่มประเทศ

เดือน มีนาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2564

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564
กลุ่มประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ 25,741,246,032 29,077,136,530 27,365,514,674
ประเทศอื่นๆ 133,027,335,756 107,524,257,297 133,086,527,104
สหรัฐอเมริกา 38,467,366,200 33,219,439,536 41,594,161,222
กลุ่มประเทศ AFTA 122,546,997,873 129,227,635,250 133,550,187,190
กลุ่มประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 19,640,680,841 12,097,314,666 18,158,797,436
จีน 180,689,546,752 168,119,548,235 149,539,680,679
ไต้หวัน 27,063,822,628 25,797,524,955 25,612,767,419
กล่มสหภาพยุโรป (15) 52,267,480,099 43,625,598,749 48,452,394,223
ญี่ปุ่น 82,993,510,877 90,632,393,247 107,902,213,682
กลุ่มประเทศเอเชียใต้ 16,307,381,450 18,079,911,942 20,581,111,812
สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 1,172,800,266 2,662,682,929 2,252,213,436
รวม 699,918,168,774 660,063,443,336 708,095,568,877