ข้อมูลติดต่อ

ดุลการคลัง
อุษา ศรีภัทร์
Usa898@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3504
รายได้รัฐบาล
ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์
Tanawan@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3305
รายจ่ายรัฐบาล
สุรนารี ศิริกุล
Suranari@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3505
หนี้สาธารณะ
ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์
Tanawan@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3305
รัฐวิสาหกิจ
ธนาวรรณ ไพศาลพานิชย์
Tanawan@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3305
นำเข้า-ส่งออก
อุษา ศรีภัทร์
Usa898@mof.go.th
(662) 126-5900 ต่อ 3504

สอบถาม-ข้อมูลเพิ่มเติม