การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.68
14
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มี.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มีนาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 170,390,135,670 134,800,937,049 185,085,034,935
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 129,828,373,754 174,905,671,884 183,577,584,565
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 91,980,334,522 73,806,750,659 83,046,359,084
4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 46,561,555,884 30,295,280,780 36,526,573,328
5 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 43,152,779,055 39,410,077,745 39,570,030,272
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 35,580,470,337 38,169,856,915 28,680,781,690
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 32,011,080,903 24,832,942,214 30,523,814,546
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 22,965,206,404 20,901,981,843 22,880,372,509
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 20,559,392,474 17,344,395,867 18,990,289,911
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 19,955,963,643 15,312,542,052 18,236,307,106
11 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 18,267,464,927 15,894,946,146 15,732,778,947
12 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 15,256,716,146 13,809,331,070 17,117,629,837
13 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 13,936,735,573 11,079,133,103 14,199,942,882
14 10 ธัญพืช 12,946,841,016 4,606,265,565 2,991,227,004
15 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 11,559,330,891 7,863,722,265 9,023,461,910
รวม 15 หมวดสินค้า 684,952,381,199 623,033,835,157 706,182,188,526
รวม 99 หมวดสินค้า 860,535,490,581 776,424,876,320 871,430,056,611