การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.7
35
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 67

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน เมษายน 2567

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า เม.ย. 2567 มี.ค. 2567 ก.พ. 2567 ม.ค. 2567
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 186,872,115,106 192,013,904,703 163,482,571,559 198,344,511,199
2 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 139,535,694,782 178,181,076,361 138,136,050,573 149,625,690,490
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 102,233,901,344 128,846,539,817 117,847,096,064 98,553,154,179
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 71,520,165,994 53,777,269,446 47,323,897,280 58,168,418,526
5 72 เหล็กและเหล็กกล้า 34,940,021,686 33,161,508,812 30,598,438,106 32,028,622,698
6 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 34,126,292,524 35,549,193,516 35,678,973,173 31,911,803,324
7 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 31,143,491,824 30,808,539,179 29,478,168,319 30,538,914,647
8 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 24,541,482,192 22,731,315,628 25,082,508,856 27,717,192,902
9 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 18,894,570,824 19,009,463,655 18,539,155,839 18,154,391,214
10 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 17,097,317,566 16,943,743,186 16,129,235,198 15,161,285,135
11 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 17,041,556,013 14,949,243,142 16,696,550,235 15,055,493,752
12 76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 15,918,817,213 14,223,819,925 13,690,185,396 14,369,922,528
13 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 15,662,612,754 9,887,421,431 14,498,276,356 2,270,943,720
14 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 14,768,518,497 16,003,144,232 13,170,800,266 13,274,182,847
15 31 ปุ๋ย 10,234,294,447 8,340,008,750 4,933,592,897 8,323,093,054
รวม 15 หมวดสินค้า 734,530,852,766 774,426,191,783 685,285,500,117 713,497,620,215
รวม 99 หมวดสินค้า 903,193,989,729 944,827,893,292 856,508,112,044 890,687,353,068