การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
4.79
12
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน เม.ย. ปี 67

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
ไวน์ 355,885,645 239,350,791 209,449,211
สุราต่างประเทศ 206,258,552 320,430,169 343,829,190
ผลไม้ 2,409,207,928 2,001,854,624 2,209,347,636
ดอกไม้ 81,152,798 85,527,595 97,858,044
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 3,068,943,141 2,925,269,215 3,376,840,305
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,024,554,703 2,369,685,479 2,219,697,154
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 44,997,794 23,834,905 21,722,610
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 1,142,029,648 1,296,631,793 1,235,709,821
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 296,380,401 354,097,973 326,495,018
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 11,036,594 6,810,041 8,736,569
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 284,366,956 390,767,139 239,099,387
เลนส์ 411,184,262 429,152,267 358,174,836
แว่นตา 293,804,348 398,538,568 279,164,878
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 58,510,849 84,470,112 42,882,648
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,451,024,595 1,320,983,587 1,441,234,185
ปากกาและอุปกรณ์ 170,306,237 158,500,116 145,656,266
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 27,087,584 14,125,089 25,298,351
รวม 12,336,732,035 12,420,029,463 12,581,196,109