การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
5
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน มี.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566

ชื่อรายการ มีนาคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มกราคม 2566
ไวน์ 317,812,107 275,320,884 322,685,358
สุราต่างประเทศ 294,600,410 293,690,282 242,026,168
ผลไม้ 2,034,017,117 1,693,938,255 2,846,115,002
ดอกไม้ 86,078,931 100,597,387 89,069,581
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 4,098,444,500 2,563,900,667 2,140,371,437
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,422,754,295 1,821,253,636 2,313,656,689
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 54,608,116 21,822,499 30,155,953
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 1,048,070,271 882,279,656 1,046,826,680
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 284,214,022 269,908,030 302,451,170
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 9,296,575 7,388,625 6,188,560
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 227,612,615 204,444,087 239,427,758
เลนส์ 461,415,507 367,825,973 490,046,777
แว่นตา 326,729,783 214,879,556 228,093,173
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 45,069,171 52,541,985 40,065,679
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,874,454,526 1,266,205,739 1,588,615,000
ปากกาและอุปกรณ์ 177,483,064 135,423,866 168,416,332
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 27,196,310 16,743,452 44,111,948
รวม 13,789,857,320 10,188,164,579 12,138,323,265