การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ก.พ. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อรายการ กุมภาพันธ์ 2564 มกราคม 2564 ธันวาคม 2563
ไวน์ 92,965,825 234,839,558 189,933,013
สุราต่างประเทศ 359,284,285 389,860,453 490,544,964
ผลไม้ 1,704,238,451 1,950,623,808 2,405,896,356
ดอกไม้ 65,860,820 61,343,528 66,893,586
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,342,255,204 1,282,121,344 1,473,287,910
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,321,346,723 1,539,684,359 1,539,031,939
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 4,316,315 11,317,114 9,096,612
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 705,221,114 922,888,383 742,545,989
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 390,757,630 503,627,979 450,523,456
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 3,574,636 3,787,436 4,316,674
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 144,786,417 157,945,249 154,724,077
เลนส์ 370,108,471 437,981,889 378,750,976
แว่นตา 112,403,693 133,724,289 226,086,758
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 42,172,709 65,209,874 76,664,899
นาฬิกาและอุปกรณ์ 681,582,613 866,228,079 829,627,733
ปากกาและอุปกรณ์ 121,688,121 169,645,813 156,538,650
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 26,202,892 19,393,035 25,431,784
รวม 7,488,765,919 8,750,222,190 9,219,895,376