การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
4.89
9
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ต.ค. ปี 66

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
ไวน์ 404,557,935 307,855,261 282,063,260
สุราต่างประเทศ 305,835,482 216,712,861 258,395,223
ผลไม้ 3,778,392,638 3,774,409,393 3,513,766,134
ดอกไม้ 84,686,856 82,177,603 80,303,167
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,269,314,853 2,163,558,591 2,151,543,662
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,364,148,281 2,000,044,548 2,313,426,238
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 27,455,049 28,558,887 29,685,637
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 998,915,864 891,996,660 1,135,384,406
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 424,588,013 416,260,357 343,242,895
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 6,312,307 2,029,891 10,565,972
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 262,645,810 236,991,786 251,074,422
เลนส์ 565,489,326 556,309,471 455,355,604
แว่นตา 272,137,237 183,077,260 279,618,152
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 68,848,140 65,727,014 54,485,066
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,933,901,206 1,721,602,997 1,848,447,954
ปากกาและอุปกรณ์ 186,217,084 173,080,976 201,473,387
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 28,764,159 20,725,433 21,700,452
รวม 13,982,210,240 12,841,118,989 13,230,531,631