การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
4
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ธ.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน ตุลาคม 2565 ถึง ธันวาคม 2565

ชื่อรายการ ธันวาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ตุลาคม 2565
ไวน์ 556,553,104 439,030,545 557,354,792
สุราต่างประเทศ 312,965,182 318,304,780 436,377,552
ผลไม้ 2,996,172,750 3,518,297,214 3,736,276,529
ดอกไม้ 107,569,257 89,722,348 102,141,276
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 2,355,579,837 2,438,331,394 2,097,652,994
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 2,391,157,583 2,439,930,054 2,191,897,221
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 25,266,680 28,573,460 35,027,078
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 1,103,726,762 1,310,754,447 837,658,408
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 284,987,740 327,974,688 273,962,065
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,904,509 6,041,711 6,368,349
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 221,958,377 239,769,116 207,001,141
เลนส์ 364,356,914 524,055,547 565,691,984
แว่นตา 198,581,943 287,474,776 172,952,758
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 60,523,791 56,063,413 45,399,362
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,512,688,977 1,529,202,919 1,524,934,945
ปากกาและอุปกรณ์ 164,911,834 190,338,196 156,503,248
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 29,677,856 38,710,589 25,613,712
รวม 12,691,583,096 13,782,575,197 12,972,813,414