การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน เม.ย. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึง เมษายน 2565

ชื่อรายการ เมษายน 2565 มีนาคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565
ไวน์ 320,380,080 276,760,854 211,641,859
สุราต่างประเทศ 269,161,194 280,845,449 173,724,020
ผลไม้ 1,433,100,016 1,458,755,719 1,314,707,557
ดอกไม้ 63,755,579 62,783,486 59,271,728
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,782,619,484 2,332,495,803 1,394,328,846
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,547,427,369 1,517,250,857 1,478,725,542
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 32,257,496 16,157,132 19,228,285
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 667,419,396 694,555,136 665,528,634
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 183,182,895 178,717,785 157,031,848
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 6,301,889 10,849,756 4,178,632
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 220,948,245 175,012,553 177,465,174
เลนส์ 368,593,118 375,618,222 267,179,429
แว่นตา 200,675,623 176,216,080 115,540,591
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 39,607,551 62,274,796 33,001,383
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,195,141,752 1,003,187,250 1,063,622,492
ปากกาและอุปกรณ์ 153,605,700 156,533,258 146,788,079
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 31,674,400 36,697,256 35,772,268
รวม 8,515,851,787 8,814,711,392 7,317,736,367