การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน พ.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน มีนาคม 2564 ถึง พฤษภาคม 2564

ชื่อรายการ พฤษภาคม 2564 เมษายน 2564 มีนาคม 2564
ไวน์ 163,167,130 94,060,526 112,179,651
สุราต่างประเทศ 430,384,088 451,552,046 342,353,287
ผลไม้ 1,168,386,562 1,571,377,990 1,505,297,309
ดอกไม้ 51,877,790 61,089,116 59,988,250
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,495,907,541 1,474,787,055 1,706,616,929
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,224,568,750 1,374,044,238 1,661,584,212
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 15,341,156 10,728,352 12,090,116
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 611,595,368 655,302,928 775,063,791
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 499,711,636 480,224,471 474,717,355
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 6,907,160 5,836,243 4,565,602
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 157,384,642 172,904,283 175,010,653
เลนส์ 413,159,496 417,651,028 496,871,903
แว่นตา 207,135,063 184,419,754 135,175,852
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 82,297,797 63,377,997 84,869,867
นาฬิกาและอุปกรณ์ 929,681,983 804,251,717 940,535,534
ปากกาและอุปกรณ์ 156,520,376 160,105,061 181,337,331
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 20,915,222 21,488,409 8,173,318
รวม 7,634,941,760 8,003,201,214 8,676,430,960