การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
1
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ธ.ค. ปี 63

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563

ชื่อรายการ ธันวาคม 2563 พฤศจิกายน 2563 ตุลาคม 2563
ไวน์ 189,933,013 116,057,451 159,854,967
สุราต่างประเทศ 490,544,964 418,112,196 293,818,960
ผลไม้ 2,405,896,356 2,269,106,314 2,153,094,576
ดอกไม้ 66,893,586 69,791,289 69,462,642
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,473,287,910 1,190,279,248 1,286,159,355
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,539,031,939 1,445,093,708 1,084,113,756
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 9,096,612 6,427,149 12,777,151
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 742,545,989 687,328,315 608,095,972
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 450,523,456 466,477,788 435,128,055
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,316,674 2,391,702 4,791,380
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 154,724,077 163,886,752 142,630,963
เลนส์ 378,750,976 442,323,177 434,943,145
แว่นตา 226,086,758 189,351,714 143,600,484
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 76,664,899 117,813,781 102,105,857
นาฬิกาและอุปกรณ์ 829,627,733 961,921,771 934,293,974
ปากกาและอุปกรณ์ 156,538,650 152,103,262 163,569,279
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 25,431,784 23,076,289 19,090,852
รวม 9,219,895,376 8,721,541,906 8,047,531,368