การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
3
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ก.ค. ปี 65

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน พฤษภาคม 2565 ถึง กรกฏาคม 2565

ชื่อรายการ กรกฎาคม 2565 มิถุนายน 2565 พฤษภาคม 2565
ไวน์ 270,747,201 359,304,787 362,640,688
สุราต่างประเทศ 298,516,781 261,214,196 202,324,386
ผลไม้ 2,762,587,246 1,893,330,348 1,481,414,772
ดอกไม้ 73,556,549 82,057,705 66,254,228
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,721,853,278 1,987,300,247 1,570,006,188
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 1,971,202,428 1,717,294,566 1,861,698,041
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 10,486,444 25,962,260 19,355,346
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 931,058,404 851,549,683 617,592,101
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 235,904,090 225,510,634 207,677,621
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,895,242 6,434,568 6,650,155
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 224,393,638 201,619,952 244,406,112
เลนส์ 365,907,809 359,629,011 401,019,229
แว่นตา 195,764,307 196,731,416 254,606,564
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 28,417,058 32,123,117 31,791,674
นาฬิกาและอุปกรณ์ 1,329,136,027 1,434,664,060 1,373,752,635
ปากกาและอุปกรณ์ 133,980,216 179,448,674 155,934,884
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 18,018,586 30,627,845 24,696,677
รวม 10,576,425,304 9,844,803,069 8,881,821,301