การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / มูลค่าการนำเข้าแยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
5
2
โหวต
จำนวน (บาท)
มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย
เดือน ส.ค. ปี 64

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

ประเภทข้อมูล

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

มูลค่าการนำเข้า แยกตามหมวดสินค้าฟุ่มเฟือย

เดือน มิถุนายน 2564 ถึง สิงหาคม 2564

ชื่อรายการ สิงหาคม 2564 กรกฎาคม 2564 มิถุนายน 2564
ไวน์ 113,203,872 122,467,705 139,631,183
สุราต่างประเทศ 342,245,688 336,385,498 469,480,704
ผลไม้ 2,723,699,244 1,723,673,922 1,183,551,161
ดอกไม้ 49,394,751 49,923,787 52,053,390
น้ำหอมและเครื่องสำอางค์ 1,280,976,546 1,550,602,434 1,457,502,938
กระเป๋าหนังและเข็มขัดหนัง 969,270,832 1,209,696,195 1,371,511,577
ผ้าทอทำด้วยขนสัตว์ 16,222,944 13,953,153 19,705,289
สูท เสื้อ กระโปรง กางเกง สำหรับบุรุษ สตรี เด็กชาย และเด็กหญิง และเนคไท 576,433,886 572,116,540 666,172,149
รองเท้าหนังและรองเท้าผ้าใบ 332,373,645 373,280,091 437,772,004
เครื่องแก้วชนิดใช้บนโต๊ะอาหาร หรือใช้ตกแต่งภายในที่ทำด้วยคริสตัล 4,369,665 7,148,508 1,714,767
เครื่องประดับที่ทำด้วยคริสตัล 144,769,842 130,968,956 150,431,105
เลนส์ 489,798,596 464,956,990 416,674,022
แว่นตา 80,129,397 135,018,354 134,531,034
กล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ 109,389,999 77,591,492 81,011,681
นาฬิกาและอุปกรณ์ 670,602,708 852,151,662 900,042,742
ปากกาและอุปกรณ์ 120,983,015 139,915,273 138,301,749
ไฟแช็คและอุปกรณ์ 27,933,578 21,251,513 26,153,639
รวม 8,051,798,208 7,781,102,073 7,646,241,134