การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.61
9
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน เมษายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 109,014,865,791 124,519,270,286 115,549,809,772 114,867,796,732
2 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 103,708,331,197 157,397,863,935 125,458,092,759 111,019,589,515
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 70,255,951,904 97,080,098,578 84,603,989,889 77,687,911,431
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 52,684,047,717 58,941,505,052 54,518,124,053 54,136,018,571
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 44,403,989,552 47,832,199,875 46,030,711,636 43,805,777,911
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 36,677,158,204 108,958,298,519 43,071,798,881 26,088,959,561
7 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 35,542,580,411 26,787,385,374 29,170,882,567 23,207,812,791
8 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 23,403,976,543 6,327,773,092 4,261,812,870 7,727,959,411
9 89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 20,474,167,789 254,488,050 450,914,999 1,113,300,887
10 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 18,936,848,212 15,646,280,418 16,169,175,197 13,636,580,532
11 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 17,747,631,009 19,595,246,178 18,730,983,560 17,252,516,154
12 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 13,033,728,977 14,864,018,144 13,334,031,557 13,184,301,226
13 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 12,600,187,014 14,962,132,638 13,183,601,682 13,783,656,145
14 88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 12,285,562,906 6,312,878,081 5,258,904,932 7,238,030,722
15 10 ธัญพืช 10,527,675,021 11,605,859,792 10,877,390,753 8,212,975,500
รวม 15 หมวดสินค้า 581,296,702,247 711,085,298,012 580,670,225,107 532,963,187,089
รวม 99 หมวดสินค้า 782,146,104,114 922,313,302,315 770,818,834,767 708,312,297,045