การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.71
12
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มี.ค. ปี 66

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มีนาคม 2566

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มี.ค. 2566 ก.พ. 2566 ม.ค. 2566
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 153,595,767,329 112,286,233,323 103,006,038,774
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 148,725,933,003 120,763,489,639 123,790,710,260
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 107,255,398,535 88,896,790,665 87,569,710,209
4 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 77,836,359,114 40,322,634,109 25,343,732,636
5 40 ยางและของทำด้วยยาง 54,117,904,237 47,419,762,859 46,518,808,046
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 41,260,726,803 34,646,409,415 34,243,754,557
7 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 28,521,393,408 25,969,063,050 26,037,606,603
8 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 21,032,071,688 16,818,607,252 10,659,106,706
9 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 19,335,073,152 17,295,073,856 17,185,079,626
10 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 16,060,499,195 12,564,424,140 14,289,875,673
11 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,151,806,397 13,360,668,843 12,749,656,062
12 10 ธัญพืช 13,382,264,834 11,498,479,252 14,531,535,908
13 08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 12,665,894,143 7,751,938,854 7,772,386,009
14 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 12,636,287,776 10,567,436,064 11,463,230,244
15 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,609,076,643 8,290,149,563 8,652,357,544
รวม 15 หมวดสินค้า 732,186,456,257 568,451,160,884 543,813,588,857
รวม 99 หมวดสินค้า 942,938,724,816 730,123,475,883 700,126,744,307