การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
4.63
27
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ
เดือน มี.ค. ปี 67

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด 15 อันดับ

เดือน มีนาคม 2567

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า มี.ค. 2567 ก.พ. 2567 ม.ค. 2567
1 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 151,655,358,948 122,180,398,006 113,411,192,717
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 146,247,611,571 136,821,624,524 135,005,772,668
3 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 111,228,624,521 96,653,967,993 93,381,913,341
4 40 ยางและของทำด้วยยาง 57,901,670,831 53,312,041,915 48,524,651,853
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 39,351,749,549 37,568,440,434 34,987,545,662
6 71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,731,961,055 65,994,062,947 40,393,175,370
7 27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 28,291,290,560 25,151,595,305 27,861,450,225
8 16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 20,571,967,425 19,479,292,595 18,075,664,480
9 10 ธัญพืช 17,819,446,303 18,812,438,767 21,130,107,441
10 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 15,959,729,160 14,616,442,028 14,570,815,028
11 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 14,526,455,597 15,927,864,324 33,600,180,527
12 17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 14,096,088,637 12,963,419,414 9,614,975,395
13 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,017,631,472 9,600,532,961 11,293,259,559
14 74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 12,131,560,468 10,802,755,114 9,927,682,280
15 44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 11,779,483,333 10,350,299,279 9,452,096,316
รวม 15 หมวดสินค้า 693,310,629,430 650,235,175,606 621,230,482,862
รวม 99 หมวดสินค้า 892,289,821,319 827,139,031,601 784,580,410,219