การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.63
8
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน เม.ย. ปี 65

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน เมษายน 2565

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า เม.ย. 2565 มี.ค. 2565 ก.พ. 2565 ม.ค. 2565
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,482,487,538 1,409,162,847 1,042,285,515 1,544,834,141
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 822,228,054 917,553,235 842,736,213 901,019,417
3 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 587,633,076 670,103,510 695,461,878 651,621,717
4 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 491,668,899 475,898,447 409,339,304 443,196,970
5 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 375,774,019 404,208,060 346,477,890 380,819,144
6 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 296,009,528 334,991,369 306,610,930 315,576,003
7 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 287,008,204 455,833,198 230,625,675 264,148,772
8 42 เครื่องหนัง 279,517,963 310,228,594 297,290,217 287,044,682
9 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 190,718,369 204,948,531 184,231,182 177,536,413
10 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 179,720,898 148,929,616 170,285,867 157,523,130
11 72 เหล็กและเหล็กกล้า 173,661,408 113,565,292 132,814,500 157,123,725
12 64 รองเท้า 132,549,679 153,291,118 114,479,973 146,772,547
13 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 130,689,785 171,437,422 148,014,633 158,839,963
14 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 129,865,770 126,046,407 117,388,383 122,040,545
15 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 120,829,180 137,952,468 116,598,945 120,877,674
รวม 15 หมวดสินค้า 5,680,362,370 6,034,150,114 5,154,641,105 5,828,974,843
รวม 99 หมวดสินค้า 7,711,200,934 8,209,875,104 6,973,768,508 7,866,683,884