การนำเข้า-ส่งออกสินค้า / สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
4.71
14
โหวต
จำนวน (บาท)
สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ
เดือน ก.พ. ปี 67

ความถี่

เดือน

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

สินค้าที่มีมูลค่าการจัดเก็บอากรนำเข้าสูงสุด 15 อันดับ

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

อันดับ พิกัด 2 หลัก หมวดสินค้า ก.พ. 2567 ม.ค. 2567
1 87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,825,281,866 1,409,248,035
2 85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 875,835,962 882,453,251
3 30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 643,197,147 553,919,844
4 84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 595,537,150 539,695,217
5 33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 414,087,993 367,876,349
6 39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 333,009,729 302,738,700
7 42 เครื่องหนัง 314,578,135 311,678,953
8 62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 312,734,075 274,337,337
9 73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 288,595,108 285,057,972
10 61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 230,413,427 205,480,249
11 64 รองเท้า 210,203,059 236,086,908
12 23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 179,769,396 192,788,927
13 90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 144,138,020 158,604,669
14 38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 138,416,263 98,643,860
15 07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 123,859,171 184,858,038
รวม 15 หมวดสินค้า 6,629,656,501 6,003,468,309
รวม 99 หมวดสินค้า 8,665,091,131 7,881,658,646