หนี้สาธารณะ / รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ
4.83
20
โหวต
จำนวน (พันล้านบาท)
ภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระ

ความถี่

ตั้งแต่

ถึง

การจัดเรียง

ค้นหาชื่อรายการ

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาลที่ครบกำหนดชำระโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2567 ถึง 2567

รายงานภาระหนี้เงินกู้ของรัฐบาล 2567
งบประมาณ ยอดสะสม ก.ย. ส.ค. ก.ค. มิ.ย. พ.ค. เม.ย. มี.ค. ก.พ. ม.ค. ธ.ค. พ.ย. ต.ค.
ภาระที่ตั้งจ่ายในงบกระทรวงการคลัง n/a 152,582.14 n/a n/a n/a n/a n/a 5,366.29 10,429.39 14,821.72 6,047.33 97,984.73 11,235.25 6,697.43
ต้นเงิน n/a 24,708.61 n/a n/a n/a n/a n/a 325.04 n/a 9,872.48 1,293.06 9,092.99 3,800.00 325.04
ดอกเบี้ย n/a 127,437.05 n/a n/a n/a n/a n/a 5,041.25 10,429.39 4,512.94 4,754.09 88,891.74 7,435.25 6,372.39
ค่าธรรมเนียม n/a 436.48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 436.30 0.18 n/a n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายในประเทศ n/a 129,083.65 n/a n/a n/a n/a n/a 5,025.33 n/a 4,526.85 4,489.35 97,456.65 11,234.66 6,350.81
ต้นเงิน n/a 12,392.64 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 8,592.64 3,800.00 n/a
ดอกเบี้ย n/a 126,684.10 n/a n/a n/a n/a n/a 5,025.33 10,429.39 4,090.55 4,489.35 88,864.01 7,434.66 6,350.81
ค่าธรรมเนียม n/a 436.30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 436.30 n/a n/a n/a n/a
ภาระที่ตั้งจ่ายต่างประเทศ n/a 13,069.10 n/a n/a n/a n/a n/a 340.96 n/a 10,294.87 1,557.98 528.08 0.59 346.62
ต้นเงิน n/a 12,315.97 n/a n/a n/a n/a n/a 325.04 n/a 9,872.48 1,293.06 500.35 n/a 325.04
ดอกเบี้ย n/a 752.95 n/a n/a n/a n/a n/a 15.92 n/a 422.39 264.74 27.73 0.59 21.58
ค่าธรรมเนียม n/a 0.18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0.18 n/a n/a n/a
หน่วย : ล้านบาท