รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ
2076428.93
29
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีรายได้นำส่งสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2561

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ รายได้นำส่ง
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 33,649.40
2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 30,657.60
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 22,725.29
4 ธนาคารออมสิน 22,270.00
5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 13,764.50
6 การไฟฟ้านครหลวง 8,775.50
7 โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 8,210.00
8 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 7,000.00
9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 6,775.74
10 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 4,700.00
รวม 158,528.02