รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ
4.69
16
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินรวมสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2561

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ หนี้สินรวม
1 ธนาคารออมสิน 2,494,612.72
2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 2,425,062.09
3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1,612,477.70
4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1,082,006.31
5 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 983,758.42
6 องค์การคลังสินค้า 594,226.71
7 การรถไฟแห่งประเทศไทย 593,359.65
8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 568,766.53
9 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 361,034.57
10 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 248,264.86
รวม 10,963,569.55