รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ
4.57
44
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2561

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ กำไรสุทธิ
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 165,410.25
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 48,808.81
3 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 31,089.32
4 ธนาคารออมสิน 30,982.86
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 25,224.66
6 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 20,683.32
7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12,610.61
8 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 11,063.61
9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 9,887.85
10 การไฟฟ้านครหลวง 9,094.95
รวม 364,856.24