รัฐวิสาหกิจ / รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ
4.87
30
โหวต

ความถี่

ตั้งแต่

ค้นหาชื่อรายการ

รัฐวิสาหกิจที่มีผลขาดทุนสูงสุด 10 อันดับ

ปี 2561

ลำดับที่ ชื่อรัฐวิสาหกิจ กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) -11,569.13
2 องค์การคลังสินค้า -6,706.12
3 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ -6,174.56
4 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) -378.01
5 บริษัท ขนส่ง จำกัด -181.25
6 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร -170.86
7 องค์การสวนสัตว์ -110.10
8 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย -16.87
9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ -11.11
10 การรถไฟแห่งประเทศไทย -4.16
รวม -25,322.16