มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สิงคโปร์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 37,030 408,044 49,810
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,785,723 0 2,545,487
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 510,756 6,653
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 393,934
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 5,045,876 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 222,748 3,618 3,920,046
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 25,172,940 26,161,582 24,188,073
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 5,456,293 5,862,891 3,407,585
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 18,518,829 20,477,187 11,063,058
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 5,402,299 878 2,785
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 6,624,451 4,859,061 3,551,585
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 46,981,962 48,065,883 67,417,439
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 530,288,673 542,714,938 367,985,976
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,690,710 1,045,821 6,929,407
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 654,816,580 743,538,139 972,305,955
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 20,482,741 17,789,959 12,580,706
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 76,688,300 61,193,356 71,320,256
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 19,943
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,169,136 470,426 1,112,955
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,269,579 2,254,548 95,856
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,922,541,499 4,588,568,691 4,187,984,396
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 45,217,885 10,815,461 43,602,628
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,755,742,183 1,621,690,707 2,086,161,187
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 157,394,751 99,384,988 107,887,165
31 ปุ๋ย 1,163,709 3,471,599 2,906,447
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 93,808,912 78,001,003 134,874,289
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,387,967,573 1,272,007,940 1,376,111,649
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 104,980,510 98,093,239 98,536,243
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 25,660,587 25,004,279 24,455,868
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 888,004 1,032,092 684,979
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 747,471,816 590,806,258 785,773,518
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,311,034,362 923,976,764 1,184,009,779
40 ยางและของทำด้วยยาง 225,959,799 259,859,948 244,690,141
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 50,096 7,131 10,200
42 เครื่องหนัง 9,066,746 5,263,113 5,740,255
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 4,123,438 121,529 4,804,230
47 เยื่อไม้ 8,144,231 25,380,289 3,910,408
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 440,257,632 416,652,425 472,501,054
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 35,727,271 24,547,036 56,906,019
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 220,555
52 ฝ้าย 149,933 122,955 175,095
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,294,871 3,312,593 2,567,077
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 79,475 452,414 50,253
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 5,049,324 292,573 1,382,050
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 16,375 253,968 500,520
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 87,469 8,934,273 260,333
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 391,598 2,222,228 814,467
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,083 13,584 5,710
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 633,169 1,311,184 758,769
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 31,706,113 12,849,061 23,269,060
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,036,520 101,856,796 34,401,178
64 รองเท้า 55,359,510 24,496,408 38,548,044
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 112,348 191,999 479,950
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 78,299 77,713 217,045
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 7,909 3,121 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 8,696,904 7,610,170 7,494,761
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 2,627,185 3,022,570 2,513,569
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,739,300 4,114,642 5,905,567
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 808,144,481 232,861,577 4,960,652,183
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,612,452 212,221,887 191,500,705
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 189,192,096 279,158,805 207,949,804
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 22,533,263 10,963,154 11,668,057
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 662,409 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 50,165,216 44,163,004 50,239,752
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 92,912 0 1,017,693
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 6,385,715 58,733,719 56,156,913
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 533,685 768,572 3,152,794
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 76,839 14,323,759 6,211,818
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 36,266,300 32,498,563 56,946,049
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 25,792,243 19,896,343 22,048,409
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 987,708,250 903,264,344 865,793,354
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,834,581,899 5,100,501,099 5,246,453,845
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 1,535,991 6,642,519 484,548
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 5,315,278,482 1,140,000,795 101,954,142
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 1,171,960 22,358,363 871,813
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1,992,252,996 27,661,055 1,746,464,043
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 365,828,631 270,315,658 295,356,828
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 1,406,668 1,759,095 3,771,721
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 178,093 42,840 702,149
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 28,337,131 24,030,220 1,601,254
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 38,086,092 26,991,513 24,893,631
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,172,882 1,817,326 3,112,811
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 14,449,427 15,025,929 10,413,993
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 294,824 3,531 128,091
รวม 28,542,622,320 20,142,229,377 26,359,558,367
หน่วย : บาท