มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปแลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 8,817
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 139,830 67,331 67,331
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 28,361,858 47,498,114 29,425,244
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 0 163
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 1,027
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 12,868 4,240,664 5,804,218
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 3,887,839 4,574,910 1,562,021
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,592,462 715,243
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 624
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,628,411 1,074,872 1,454,033
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 247,944 106 745,279
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 4,453,419 7,115,364 4,416,722
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 17,042,454 20,485,118 33,426,218
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,323,422 6,061,589 2,245,693
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,079,446 11,288,034 2,620,484
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,505,608 1,414,275 479,576
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,890,665 18,296,035 16,962,001
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,064,484 4,035,220 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,022 89,668 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 535 54,116 45,414
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 4,087,207 924,970 1,855,179
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 5,790,591 11,411,805 7,526,737
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 31,869,912 8,726,190 11,195,995
31 ปุ๋ย 2,503,565 501,464 488,541
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,274,042 5,180,228 7,460,166
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 45,458,002 45,288,584 41,968,470
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,830,245 4,711,471 8,784,436
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 23,819,629 3,223,601 115,386,856
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 597,488 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 12,549,014 9,846,712 22,120,490
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 18,450,481 20,833,728 20,035,975
40 ยางและของทำด้วยยาง 115,202,953 83,988,941 105,528,267
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 8,650 6,316 49,853
42 เครื่องหนัง 80,230 302,710 478,442
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,652,504 4,183,276 8,113,072
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 28,155
47 เยื่อไม้ 14,333,936 14,936,875 5,235,876
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 3,716,493 5,905,510 17,954,359
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,820,468 706,785 2,854,591
52 ฝ้าย 3,191 629 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 778 6,831 16,224
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,282,641 1,952,631 4,358,952
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 29,550,564 19,195,178 30,608,536
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 340,896 543,020 504,782
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 20,360 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 26,072,283 11,732,713 23,908,232
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 119,872 228,134 727,476
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,755,853 3,898,922 2,882,104
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,672,926 1,005,257 886,920
64 รองเท้า 97,585 58,787 156,256
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 266,374 27,196 26,234
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 0 54,605
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,067,620 3,236,948 1,836,671
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 15,716,562 860,027 16,519,741
70 แก้วและเครื่องแก้ว 7,952,657 7,644,725 4,403,892
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 861,485 24,117,837 18,862,176
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,831,966 7,376,681 9,215,153
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 33,488,726 19,175,455 35,566,823
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 246,143,751 243,005,788 236,095,414
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 18,404,467 5,269,888 5,362,463
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 5,829,935 2,217,328 2,129,614
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,694,242 4,372,279 2,980,175
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 138,090,884 196,641,410 175,305,392
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 198,547,615 149,399,989 183,789,959
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 913,328
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 138,101,799 157,838,053 172,031,101
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 152,450 2,273,480 1,935,207
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,610,894 39,097 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 44,818,714 52,412,501 46,870,402
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 163,103 315,961 40,101
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 535,839 6,621 2,337
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 2,068,428 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 37,154,300 25,192,289 28,218,787
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 717,245 1,242,981 1,869,209
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,150,255 7,109 266,703
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 1,072 0
รวม 1,344,307,559 1,292,529,777 1,485,390,537
หน่วย : บาท