มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอริเชียส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 21,463,694 0 24,007,261
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 3,072 2,336
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 547,131 0 537,298
42 เครื่องหนัง 887,582 90,435 562,232
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 17,621 9,535 247,715
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 18,628 0 5,064
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,067 2,268 3,321
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 33,382
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,422 165,142 58,574
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 27,885 23,297 67,531
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 11,833
64 รองเท้า 33,127 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 369,888 260,368 388,427
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 2,336
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 46,317 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 578 0 21,779
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 60,261 21,387 5,670
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 24,524 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 428,971 52,417 62,238
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 11,702
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 67,473 496,904 361,992
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 180,762 0
รวม 23,986,645 1,330,111 26,390,691
หน่วย : บาท