มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิกเตนสไตน์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 156,117 75,886 76,519
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 38,178 25,572 34,730
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 747,885 2,251,475 2,838,841
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,082,915 2,537,351 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 58,097 30,648 236,389
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 824,933 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 280,946 1,266,683 354,001
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,984 2,438 41,597
40 ยางและของทำด้วยยาง 27,299 0 42,136
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 77,776 43,696 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 244,321 305,084 1,108,104
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 119,806 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,761 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 28,034 82,146 154,689
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,846,222 1,908,313 1,962,025
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,712,780 6,064,251 3,619,414
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,052,450 967,495 403,523
รวม 13,197,698 15,680,844 10,871,968
หน่วย : บาท