มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิกเตนสไตน์

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 105,175 87,673 87,905
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 90,465
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,230,348 3,771,709 4,948,172
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 15,089 725 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 883,157 346,435 633,206
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 59,985 72,646
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 22,747 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,977,348 99,747 144,569
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 385,739 255,552 557,022
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 236,785 65,991 88,985
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,358 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 355,047 0 346,875
70 แก้วและเครื่องแก้ว 351,535 2,752,564 436,248
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 50,590 52,630 65,533
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 41,724 45,199
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 137,896
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 47,123 464,550
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,496,363 4,374,603 2,888,938
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,810,336 865,791 108,601
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,979,361 4,584,815 2,637,523
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 3,911
รวม 11,878,231 17,429,814 13,758,244
หน่วย : บาท