มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คาซัคสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 5,000 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 17,309,580 0 14,801,581
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 10,960 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 62,706 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 24,984 0 0
42 เครื่องหนัง 0 0 184,548
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 57,619 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,755 2,145 9,605
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,567 17,754 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 20,778 16,879 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 8,000
64 รองเท้า 0 1,987 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 9,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,084 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 13,275 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 17,284 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 59,342 0 0
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 45,523,712
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 77,465,239 124,871,600 17,814,647
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 10,000
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 17,337 328 25,002
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 204,590
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 3,030 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,356 12,202 0
รวม 94,983,832 125,023,959 78,590,685
หน่วย : บาท