มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหราชอาณาจักร

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 91,790 5,779,936 16,470,936
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 24,923,946 10,891,093 5,706,678
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 19,999,156 9,092,340 7,020,102
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 1,478,817 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 391,233 1,497,604 619,868
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 545,842 8,971
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,002,778 3,646,854 10,183,265
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 36,396,626 44,496,426 33,878,560
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 127,497 20,967 337,428
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 35,486,706 8,182,790 21,351,793
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 7,679,695 1,606,240 8,041,799
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 857 358,469 35,379
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 988,433 3,181,933 8,658,738
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 12,775,131 9,849,888 3,528,678
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 47,970,857 40,966,833 44,313,097
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,096,946 2,546,322 866,177
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 34,905,075 115,654,257 95,039,900
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 504,099,688 226,874,990 350,853,134
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 69,883,133 62,678,559 60,367,056
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 13,907
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 11,078,257 21,147,021 23,437,436
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 489,434 0 18,651
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,497,522 30,457,022 53,101,240
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 22,277,190 19,203,801 23,452,865
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 21,804,127 29,353,015 19,400,526
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 271,265,409 332,367,974 283,975,370
31 ปุ๋ย 2,645,784 5,254,261 6,234,508
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 29,811,507 28,712,787 46,327,621
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 120,700,708 135,250,999 113,110,977
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 15,359,235 27,536,748 45,744,853
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 18,207,517 2,533,975 12,103,908
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 176,097 790,128 425,541
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 154,792,775 159,255,333 173,357,977
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 115,753,875 107,877,354 121,226,970
40 ยางและของทำด้วยยาง 47,224,452 37,596,699 80,384,476
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 10,281,801 11,763,208 1,229,268
42 เครื่องหนัง 4,225,391 4,607,710 2,303,967
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 615,406 396,682 597,102
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 8,292 2,568 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 30,595 0 0
47 เยื่อไม้ 126,999,533 85,247,909 109,064,163
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 21,054,742 14,362,196 35,389,159
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 46,633,019 45,526,957 46,584,586
50 ไหม 0 7,408 19,942
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 13,553,005 5,964,252 12,523,347
52 ฝ้าย 913,160 10,227,725 2,729,702
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 3,312,226 836,009 816,064
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,475,071 2,545,424 7,630,202
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 687,441 477,224 1,025,414
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 41,164,170 28,328,275 27,524,732
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 62,048 57,363 72,679
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,822,790 3,533,789 3,791,578
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 13,944,016 8,530,725 9,737,458
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,010,918 5,453,322 1,437,214
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,412,704 5,505,622 13,229,149
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,202,490 12,043,501 6,115,699
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 7,671,137 5,185,561 5,856,138
64 รองเท้า 2,664,893 2,649,285 2,875,486
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 561,186 790,060 385,942
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 38,766 44,571 27,393
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 43,441 4,896 36,684
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 11,553,672 6,984,308 9,945,040
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6,803,810 2,202,818 4,036,005
70 แก้วและเครื่องแก้ว 42,615,263 8,283,540 17,092,148
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 111,657,173 187,702,772 219,486,121
72 เหล็กและเหล็กกล้า 23,368,580 20,029,976 11,960,179
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 419,023,325 127,263,606 184,411,618
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 8,243,872 7,936,039 5,072,805
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 629,349 6,871,001 3,344,696
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 116,396,467 103,553,361 150,714,944
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 229,519 578,035
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 54,406 45,962 92,142
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 47,391 1,218,669 195,630
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 2,778,632 1,517,259 3,895,899
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 13,605,634 14,381,796 11,759,155
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,524,625 11,217,257 11,846,250
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 3,067,845,687 1,923,404,767 2,104,810,643
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,079,687,583 569,872,235 901,455,123
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 7,428,176 0 1,728,721
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 252,003,412 212,124,907 295,859,698
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 32,422,917 24,475,976 46,524,432
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 150,603,458 40,166,833 13,322,538
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 209,123,217 217,555,459 210,407,390
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 565,984 494,922 703,760
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,288,922 648,850 813,409
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 2,949,590 375,299 346,674
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 20,656,761 12,135,757 20,115,207
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,246,313 4,903,262 4,747,925
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,789,424 3,244,881 9,632,368
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 342,200 1,087,431 544,489
รวม 7,565,547,520 5,250,707,981 6,206,044,497
หน่วย : บาท