มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฝรั่งเศส

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 17,658 6,442,076
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 434,532 171,649 2,187,390
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 24,708,671 40,976,769 41,230,908
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 99,715,159 136,371,254 74,045,306
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 4,540,443 1,896,134 6,411
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 6,590 0 50,133
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 1,761,950 409,252 1,458,528
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 14,793,468 24,516,090 27,174,964
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,856,289 1,623,014 1,638,935
10 ธัญพืช 4,741 0 2,483
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 24,120,338 21,345,133 22,081,186
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,789,010 2,559,579 3,100,855
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 29,560,187 26,355,181 20,009,887
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 17,805 280,507 738,788
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,723,525 2,550,696 4,683,242
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 6,025,637 9,356,773 2,051,605
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 8,045,285 9,756,104 11,991,670
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 26,671,921 30,456,610 48,356,020
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 27,831,228 18,910,743 12,023,416
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 6,321,307 13,607,778 6,565,345
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 98,562,935 66,155,166 125,171,704
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 208,483,111 311,148,186 264,789,254
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 212,725,978 124,777,106 199,827,051
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,948,952 5,025,254 4,922,299
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,787,730 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 28,688,462 41,271,215 27,525,620
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 21,531,010 25,248,666 17,764,626
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 89,135,108 143,129,168 147,068,666
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 625,110,062 1,060,501,451 611,284,373
31 ปุ๋ย 2,013,020 1,913,394 2,977,693
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 41,374,138 52,878,412 49,048,766
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 735,324,445 747,525,151 810,197,798
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 33,353,765 40,353,844 54,779,794
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 28,904,678 24,983,388 24,781,426
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 10,965,810 28,375,181 41,370,112
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 15,102
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 252,201,221 132,496,385 139,362,839
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 193,668,369 180,303,678 186,939,903
40 ยางและของทำด้วยยาง 139,846,085 168,416,730 126,118,034
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,847,714 261,956 1,348,404
42 เครื่องหนัง 587,260,813 797,684,646 645,190,975
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 3,224,850 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,418,237 2,808,185 9,477,422
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 64,838 172,518 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,954,172 738,975 31,676
47 เยื่อไม้ 29,591,313 20,947,264 44,187,516
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 52,205,683 35,327,773 43,873,254
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,498,883 6,836,791 5,408,477
50 ไหม 144,001 63,584 208,374
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 6,280 183,660 29,121
52 ฝ้าย 315,335 271,245 167,312
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 112 264,010 54,381
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 6,207,644 2,746,720 1,958,718
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 826,434 717,471 4,437,928
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 61,991,605 67,771,723 66,555,434
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 780,103 493,015 77,762
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,837,586 9,390,286 8,888,183
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 16,518,128 12,781,524 14,603,014
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,211,102 707,839 1,637,754
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 8,398,117 18,125,823 11,715,251
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 61,057,282 142,300,271 74,973,911
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 6,146,868 3,634,156 5,797,934
64 รองเท้า 4,853,480 6,530,634 6,837,720
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 5,019,065 2,671,183 2,393,055
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 3,902
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 236,906 284,695
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 10,796,870 10,640,943 13,619,106
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,595,981 13,349,549 21,545,134
70 แก้วและเครื่องแก้ว 156,293,352 216,525,190 132,674,219
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 283,674,611 564,210,840 330,130,754
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,830,805 21,042,418 61,070,570
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 125,339,135 126,336,300 183,784,174
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,561,896 2,743,346 18,612,871
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 10,217,773 1,732,538 2,167,252
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 129,479,329 45,780,991 99,002,305
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 178,119 5,352
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 732 1,184 53,190
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 867,982 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 5,631,307 2,839,894 2,830,134
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 15,010,620 21,535,401 16,395,919
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 18,042,562 22,657,558 20,907,846
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 814,602,668 704,622,326 887,369,477
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 474,802,594 564,479,344 540,061,194
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 137,279
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 96,998,172 57,010,578 87,671,842
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 13,018,709,489 5,454,223,435 11,651,453,123
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 14,194,181 2,034,552 4,380,974
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 216,034,401 227,582,671 253,589,585
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 19,863,583 14,722,438 18,963,219
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 60,513 1,248,768 1,041,502
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 178,072 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 55,717,512 53,628,515 44,234,807
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,291,984 5,461,703 5,519,235
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,721,196 7,233,754 7,902,878
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,911,332 2,657,227 68,512
รวม 19,381,136,412 12,777,035,889 18,475,118,834
หน่วย : บาท