มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฝรั่งเศส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 14,618,244 12,785,577 19,787,726
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 4,023,239 2,485,738 374,585
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 33,081,710 42,827,480 24,547,872
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 100,877,641 94,163,395 91,556,810
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 7,996,196 8,441,103 11,913,913
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 107,383 0 1,906
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 871,922 442,100 1,083,583
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 21,420,354 130,550 9,670
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,945,392 2,411,453 2,134,265
10 ธัญพืช 5,836 1,082 531
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 35,512,711 44,589,119 39,130,403
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 590,381 3,446,296 4,132,004
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 13,203,864 17,355,800 18,506,367
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 373,994 69,827 201,902
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 2,798,034 5,604,634 4,902,212
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,919,512 2,313,311 1,973,058
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,443,039 5,388,146 9,743,942
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 15,484,753 14,585,315 25,788,352
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 16,877,519 19,075,682 13,231,943
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 5,939,520 7,814,113 4,509,740
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 61,251,669 54,843,565 68,714,610
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 365,791,746 193,067,779 225,949,131
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 182,372,263 196,377,233 227,281,264
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 10,501 314,932 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,093,545 3,649,645 4,565,451
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 30,830,337 34,062,095 47,623,106
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 23,459,123 25,108,441 31,204,575
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 224,302,932 107,409,427 203,380,343
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 766,908,476 446,026,164 781,627,918
31 ปุ๋ย 1,546,432 172,249 6,065,198
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 50,882,787 68,724,533 59,684,403
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 575,016,689 463,413,197 517,687,844
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 34,975,390 40,189,316 51,930,108
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 26,662,961 23,823,993 17,074,048
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 29,313,544 31,961,860 23,617,527
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 498 20,815 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 204,924,629 189,240,225 123,756,381
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 154,318,548 192,994,586 205,971,421
40 ยางและของทำด้วยยาง 115,195,546 86,352,730 129,380,496
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 899,737 577,468 2,136,957
42 เครื่องหนัง 574,712,967 467,570,266 589,426,088
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 21,571 1,004,294 189,486
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 11,947,242 7,457,109 11,364,006
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 0 106,439
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 638,827 1,146,352 38,250
47 เยื่อไม้ 40,290,061 35,469,973 28,316,186
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 25,732,903 40,489,690 31,687,931
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 7,886,649 8,938,824 7,783,013
50 ไหม 78,632 6,861 366,560
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 49,874 477 0
52 ฝ้าย 1,211,977 60,287 647,746
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 80,109 54,116 297
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,568,693 6,737,060 5,535,903
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,059,776 537,308 2,247,044
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 59,197,044 40,931,328 76,236,992
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 20,418 4,681 2,583,833
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 9,629,209 6,584,380 8,785,308
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 18,980,401 20,253,435 10,771,936
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,547,793 404,861 677,712
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,522,888 5,116,960 8,978,275
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 95,287,783 62,473,386 84,548,356
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,774,119 17,090,570 2,930,594
64 รองเท้า 2,501,849 1,575,957 1,529,622
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,491,636 1,713,099 3,016,037
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 42,611 69,879 296,969
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 119,021 183,657 665,616
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 9,763,520 7,927,607 5,895,655
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9,739,609 6,275,670 16,536,424
70 แก้วและเครื่องแก้ว 79,327,759 126,212,745 275,908,986
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 402,658,800 853,075,614 747,576,495
72 เหล็กและเหล็กกล้า 20,870,813 32,036,316 36,845,301
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 130,706,633 112,091,929 174,564,023
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,617,013 3,343,390 7,376,714
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 491,779 18,673,848 1,494,530
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 64,136,252 78,600,068 67,304,274
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 16,735 0
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,251 140 14,906
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 443 810,207 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 3,579,855 3,277,740 2,685,721
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 16,962,562 20,150,232 19,921,985
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 18,162,800 19,158,946 16,755,519
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 709,704,182 577,857,865 787,013,265
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 512,472,042 527,440,220 574,912,602
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 1,040,623 2,349,372
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 95,583,334 134,347,663 201,613,911
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 5,802,077,665 5,582,847,363 652,027,166
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 5,948,252 213,509 13,367,162
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 282,429,716 256,908,754 229,151,502
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 39,637,059 16,303,084 42,458,962
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 320,339 200,065 581,701
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 829,398 84,748 283,964,280
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 30,696,141 29,978,645 26,158,167
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 3,964,666 3,965,248 4,220,676
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 13,284,028 9,429,728 7,700,142
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 582,836 701,155 375,871
รวม 12,261,792,397 11,591,105,641 8,078,687,076
หน่วย : บาท