มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะคริสต์มาส

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 กุมภาพันธ์ 2567
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,172 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 996 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 244
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 5,370
รวม 3,168 5,614
หน่วย : บาท