มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เกาะคริสต์มาส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ สิงหาคม 2566
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 202,682
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 272,983
รวม 475,665
หน่วย : บาท