มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 14,010 45,759 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 7,998,383 3,613,449 13,992,726
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 20,873,941 8,638,421 15,278,995
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,632,076 919,664 1,629,363
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 10,612,991 6,307,739 12,395,256
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 5,064,753 3,584,568 5,488,018
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 47,557,828 24,134,827 58,293,590
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 6,923,711 7,597,712 9,145,089
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 112,784 2,166,877 1,235,471
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 16,748,928 8,523,280 20,189,043
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 22,459 112,523
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 717,410 10,797,817 2,833,504
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 76,529 52,290 26,794
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 329,816 297,710 258,876
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 591,101 1,728,193 4,850,468
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 781,003 3,757,012 1,151,464
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 51,340,805 49,948,205 68,859,644
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 434,513,997 534,467,057 275,816,897
31 ปุ๋ย 0 0 2,095
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 20,680,263 27,147,415 26,870,162
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 40,297,260 32,673,404 64,810,625
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,647,661 9,383,203 28,170,795
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,257,732 2,285,629 7,519,966
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 0 495
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,250,716 25,369,292 33,791,892
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 41,910,704 42,911,206 62,829,303
40 ยางและของทำด้วยยาง 12,284,253 11,058,415 8,158,987
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 522,216 574,334 294,527
42 เครื่องหนัง 7,319,570 7,124,824 5,635,615
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 914,590 1,262,083 80,296
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 5,674,465 2,912,564 21,263,909
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,870,882 1,555,123 1,643,342
50 ไหม 0 8,849 0
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 27,449 42,839 1,208,504
52 ฝ้าย 61,418 51,073 137,369
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 3,000,777 17,436,404 8,284,675
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 4,777 22,497 11,105
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 283,541 62,950 10,465
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,403 12,787 21,004
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,840,658 304,657 77,336
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 5,091,566 5,220,297 12,492,825
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 17,192 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 396,631 110,119 314,580
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,937,558 1,722,504 1,279,070
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,512,821 1,702,347 1,169,908
64 รองเท้า 922,601 32,422 1,855,888
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 265,992 12,006 52,008
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 88,890 35,172 7,412
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,792,902 6,766,709 7,893,515
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 930,477 1,349,025 1,482,196
70 แก้วและเครื่องแก้ว 45,580,197 25,430,192 19,408,582
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 21,311,366,552 3,220,654,934 19,267,548,148
72 เหล็กและเหล็กกล้า 19,539,325 19,081,241 30,715,403
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 63,682,296 62,382,118 80,965,944
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 6,678,729 1,803,123 6,516,351
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 79,889 355,432 52,233
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,872,829 2,288,970 3,932,334
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 0 15,878
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 287 737
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 118,325 333,807 156,655
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 563,247 518,931 783,336
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 32,677,108 46,171,961 29,140,063
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 13,355,310 3,467,892 7,269,963
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 242,310,259 311,269,519 341,822,158
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 398,517,937 449,213,820 603,341,249
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 40,000 0 60,000
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,096,937 6,725,478 6,488,513
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 71,424,961 0 548,245
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 265,872,790 242,441,753 229,427,426
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,375,926,092 2,061,011,538 2,201,423,863
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 7,532 439,031 1,112,775
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,008,500 362,747 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,868,985 3,303,087 3,891,732
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 373,406 28,898 138,673
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,806,412 4,273,959 5,040,443
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 214,860 35,316,982 110,277
รวม 25,681,668,317 7,362,646,080 23,628,838,571
หน่วย : บาท