มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ บาร์เบโดส

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 137,630 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,510 11,067 2,178
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 965 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 7,500 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 6,216 9,132 5,498
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 6,000 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,200 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 18,845 10,391
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,685 3,905,326 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 12,200 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 600 0
รวม 159,041 3,972,835 18,067
หน่วย : บาท