มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอฟริกาใต้

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 71,118 25,586
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 1,893,520 38,084 1,749,925
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 0 7,940,638
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,945,658 2,125,855 0
10 ธัญพืช 8,731,963 5,101,253 19,929,983
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 37 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 62,801 677,171 20,020,778
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 2,165,977
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 574,701 419,293 267,033
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 21
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 990
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 624
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,082 3,824 1,287
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 242,602 193,201 96,376
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 10,215,215 7,012,982 47,751,954
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,957,607 4,098,316 357,416
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 22,976,401 50,373,660 21,330,924
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,966,432 649,828,195 2,099,481
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 2,750,543 10,500,227 2,262,690
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 343,424,410 492,268,640 43,452,991
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 8,817,868 191,968 2,844,449
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,857,234 9,910,569 2,219,220
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 4,426 3,972,513 12,377
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 928,405 2,647 543,681
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 7,361 272,501 8,081,036
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,255,433 1,953,354 4,676,699
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,812,607 1,881,753 4,003,676
40 ยางและของทำด้วยยาง 718,778 4,307,799 2,420,101
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 307,871 481,241 747,872
42 เครื่องหนัง 574,085 2,789,360 142,616
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 733,635 0 0
47 เยื่อไม้ 107,647,718 163,090,451 97,520,610
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 13,718 118 990
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 115,086 52,335 1,081,144
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 144 200 100
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 37,938 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 378,066 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 2,200 59,142
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 8,167 0 11,801
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 236,683 393,809 17,761
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,220 7,551 249,906
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 31,016 12,612 10,055
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 120,845 1,447,593 642,568
64 รองเท้า 6,604 39,619 14,085
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 11,980 300 17
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 9,778 1,032
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 3,545
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 15,500 752,015
70 แก้วและเครื่องแก้ว 24,985 517 12,040
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 133,690,113 152,046,670 73,655,682
72 เหล็กและเหล็กกล้า 17,067,279 30,410,354 84,833,847
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 13,301,572 566,686 4,225,901
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 38,620,942 124,732,873 153,185,068
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 197,607,939 251,664,842 137,778,228
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 585,271 314,400
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 3,785,109 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 105,428 471,286 347,844
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 19,628 109,124 65,223
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 213,372,124 217,600,194 211,316,023
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 4,180,305 22,752,630 13,428,335
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 70,448,562 204,057,636 69,014,860
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 997,612 0 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 15,159,984 71,902,054 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 201,709 286,299 2,687,382
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,000 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 287,317 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,257 107,472 714,358
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 144,381 370,154 752,390
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 162,846 1,000 135,860
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 7,000 0
รวม 1,238,405,740 2,495,383,864 1,047,978,613
หน่วย : บาท