มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวียดนาม

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 16,000 5,000
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 170 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 780,207,860 703,848,872 690,768,012
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 12,226,267 17,721,460 8,649,779
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 287,318 0 558,568
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 2,946,000 1,677,003 2,315,329
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 24,336,841 19,344,940 25,044,959
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,150,517,616 993,229,986 652,139,438
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 712,604,111 920,309,234 527,904,441
10 ธัญพืช 732,114 1,432,575 467,635
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 130,530,299 120,421,850 148,869,890
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 25,687,097 8,131,657 12,339,138
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 114 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 2,536,987 945 1,683,938
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 312,149
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 100,981,384 110,636,532 162,088,341
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 90,624,078 106,568,872 53,978,851
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 961,542 2,083,188 3,099,617
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 84,778,032 33,704,121 62,586,858
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 27,196,796 35,870,212 33,093,226
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 353,330,056 263,844,706 360,971,132
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 177,455,972 96,660,137 85,730,924
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 97,442,915 85,057,699 113,817,348
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 4,708,627
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 3,511,759 8,808,819 1,475,860
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 3,564,745 3,626,715
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 23,986,022 910,603,919 1,198,722,626
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 63,265,502 173,480,286 114,731,844
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,501,828 1,535,103 379,753,269
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,026,449 11,925,170 103,864
31 ปุ๋ย 11,762,909 48,219,952 64,831,202
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 30,976,810 19,512,834 34,425,076
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 65,058,888 83,354,264 70,513,293
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 94,923,908 89,721,125 100,063,367
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 16,974,247 9,656,032 1,965,155
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 0 472,738
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 421 29,088 4,187
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 721,893,235 363,094,728 384,553,984
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 662,809,311 534,422,296 589,157,165
40 ยางและของทำด้วยยาง 137,778,912 137,550,116 163,609,068
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 47,726,470 38,363,446 40,091,453
42 เครื่องหนัง 79,927,214 60,206,800 104,189,711
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 0 66,280
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 148,878,204 152,261,005 157,927,032
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 0 790 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 2,195,101 2,009,097 2,717,316
47 เยื่อไม้ 7,743,012 851,134 8,902,107
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 443,034,011 365,587,631 447,097,049
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 42,094,966 33,180,623 54,100,465
50 ไหม 44,241,394 27,980,156 31,600,215
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 40,922 101 46,369
52 ฝ้าย 160,997,510 111,601,569 115,193,644
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 49 27,464 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 189,345,390 168,647,495 202,614,004
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 32,949,808 24,847,729 28,169,184
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 11,683,746 8,322,939 9,727,071
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 10,877,097 12,429,039 9,684,467
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 39,111,162 30,617,772 40,594,881
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 137,088,521 141,909,744 177,610,968
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 288,069,411 219,514,934 264,354,723
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 260,578,260 228,284,079 413,912,053
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 144,326,556 119,926,735 239,994,546
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 109,481,832 97,406,910 137,965,670
64 รองเท้า 452,601,782 546,375,441 662,764,935
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,954,925 15,797,544 15,678,587
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 820,358 103,428 22,298
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 39,655 14,592 17,952
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 24,261,327 12,089,401 12,446,198
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 124,417,053 120,767,336 133,830,193
70 แก้วและเครื่องแก้ว 145,393,735 156,445,332 206,203,900
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 26,295,887 60,407,803 30,724,101
72 เหล็กและเหล็กกล้า 713,933,562 741,531,991 698,010,915
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 488,131,924 520,119,416 469,831,410
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 172,500,135 123,990,444 211,678,925
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 7,821
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 221,423,655 197,030,443 342,359,545
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,068,999 1,619,484 1,480
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 121,552,200 1,232,219 90,948,122
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 66,710,762 35,726,096 47,495,997
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 98,196,143 84,809,461 104,501,742
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,724,474,604 1,713,707,108 1,844,186,576
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,533,567,836 7,376,410,707 7,586,096,048
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 340,939 1,129,424 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,295,370,047 1,348,098,639 1,549,315,187
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 703,331 3,866,828 2,271,460
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 1,092,727,557 0 216,624,870
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 621,330,537 591,766,732 659,713,343
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 18,637,154 13,871,910 14,904,301
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 551,684 127,870 598,811
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 160,589,106 90,242,604 110,531,540
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 23,849,460 26,886,980 34,550,377
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 170,252,314 104,642,734 136,834,347
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 18,952 36,188 51,677
รวม 23,122,959,915 21,648,863,927 23,727,904,479
หน่วย : บาท