มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวเนซุเอลา

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 247,158 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 2,677,902 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 2,257,338 5,890
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 57,912 0 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 621,178 0
42 เครื่องหนัง 0 30,576 54,390
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 292 0 291
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 535 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,570,024 12,216,093 7,272,508
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,889,705 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,746 0 6,271
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 10,009 32,749 0
รวม 8,214,125 15,405,092 7,339,350
หน่วย : บาท