มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เวเนซุเอลา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 92,678 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 30,738,441 6,371,981 61,657,233
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 2,257,338 231,133
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 715 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 103,132 0 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 25,697 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 926 979 2,286
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,511 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 831,961 89,011 7,038,015
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 6,742,795
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 1,242
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 27,688
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 9,477 20,703 13,518
รวม 31,803,027 8,741,523 75,713,910
หน่วย : บาท