มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อุรุกวัย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 1,951,616 2,259,392 6,134,643
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 5,981,023 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,261,774 1,177,173 1,746,802
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,188,956 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,821,540 2,050,686 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 230,238
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 203,218,588 189,352,294 140,737,841
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,271,271 7,393,249 10,629,416
47 เยื่อไม้ 23,048,415 5,977,131 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,305 3,149 4,413
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 1,257
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 38,015 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 509,314
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,568 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,243,088 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 91,359 0
รวม 244,050,136 214,285,456 159,993,924
หน่วย : บาท