มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 153,227,792 30,972,951 9,415,016
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 24,659,274 11,570,625 19,924,934
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 832,997,525 308,002,272 198,228,612
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 120,637,656 185,826,761 285,103,522
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 5,735,430 2,014,863 24,211,434
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 409,181 310,287 329,197
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 21,483,489 9,830,359 17,927,011
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 198,578,313 154,841,002 348,037,605
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,615,799 4,097,999 4,116,597
10 ธัญพืช 1,521,357,505 35,172,351 699,274,959
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,417,223 2,401,179 3,523,346
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 117,846,999 214,603,464 164,931,348
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 28,359,598 28,325,786 12,094,229
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 1,897 181 293,912
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 34,841,996 16,746,601 39,469,501
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,914,100 16,586,648 7,500,734
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 77,608,815 63,261,387 65,734,701
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 48,851,717 63,721,965 44,548,773
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 20,757,098 15,819,828 13,920,397
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 67,530,245 59,963,307 64,906,916
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 365,851,035 250,587,971 567,187,852
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 59,761,970 51,252,054 52,140,590
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 481,451,836 564,136,550 701,927,075
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 51,742 30,088 40,819
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 37,310,666 46,424,515 49,445,271
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 5,654,339 141,967 4,841,968
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 15,943,214,468 21,983,010,605 11,355,407,202
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 275,241,744 166,989,963 471,735,077
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 336,678,297 362,194,429 481,733,643
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,111,378,226 722,174,502 968,111,708
31 ปุ๋ย 6,871,999 5,379,908 23,621,020
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 293,755,793 342,563,768 391,316,167
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 350,657,444 435,914,794 519,595,251
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 277,778,467 209,763,502 289,160,331
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 153,408,522 60,858,507 72,870,041
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 85,820,811 45,627,141 38,104,395
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 4,790,301 4,382,590 8,017,066
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 971,702,701 1,063,960,118 1,509,608,758
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,951,957,614 1,975,218,124 1,889,430,933
40 ยางและของทำด้วยยาง 427,968,554 370,546,563 492,056,952
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 224,662,577 148,139,193 134,271,597
42 เครื่องหนัง 22,730,989 14,892,424 14,853,948
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 80,161,484 1,974,378 15,896,336
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 63,320,222 64,007,887 52,982,639
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 2,155 530,942 69,732
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 989 30,830 2,055
47 เยื่อไม้ 1,540,462,618 1,599,437,698 1,651,147,942
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 120,829,498 169,085,591 210,898,173
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 70,618,941 87,937,556 88,148,129
50 ไหม 41,111 13,343 2,350
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 83,970 16,830 5,842
52 ฝ้าย 176,192,490 177,297,750 184,425,178
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 5,271 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 61,948,479 60,315,513 64,697,107
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 45,660,524 45,195,797 65,078,958
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 32,187,075 23,860,893 40,972,569
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,145,425 644,940 1,165,890
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,334,790 1,842,559 3,099,577
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 47,715,952 32,217,250 42,412,719
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,389,080 8,494,966 1,398,204
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 13,795,992 13,325,360 9,757,858
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,675,649 13,516,449 18,376,825
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 41,298,575 47,708,863 36,229,180
64 รองเท้า 11,816,881 15,997,252 10,485,603
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,371,913 3,026,154 4,231,290
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 98,822 237,038 88,513
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 160,853 26,129 289,358
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 58,165,859 60,230,915 81,095,837
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 63,342,977 39,992,267 41,961,310
70 แก้วและเครื่องแก้ว 106,167,340 97,559,031 122,109,433
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 649,119,952 1,038,744,371 894,024,262
72 เหล็กและเหล็กกล้า 310,047,510 233,171,611 276,209,610
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 891,074,846 946,048,764 1,054,298,653
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 134,508,876 230,627,790 68,088,110
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 35,800,742 13,205,476 31,198,234
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 838,744,874 664,808,212 813,265,967
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 1,185,585 2,311,868 4,828,781
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 1,573,422 881,859 1,673,717
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 17,864,069 19,292,586 849,921
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 6,880,753 8,799,946 15,365,969
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 114,339,526 129,219,680 184,191,291
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 144,630,720 74,989,902 93,816,676
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 8,283,698,855 5,335,707,535 6,246,162,415
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,149,459,161 6,996,182,782 7,837,281,864
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 29,088,213 364,076 40,794,936
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,605,356,060 3,085,797,950 2,654,425,583
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2,390,731,978 884,424,775 2,599,314,934
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 73,622,190 40,263,595 51,751,442
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,087,957,612 1,767,969,202 2,247,714,736
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,554,491 4,029,593 4,258,247
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 17,975,525 11,857,530 26,312,640
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 63,756,373 63,857,815 95,505,790
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 118,259,185 160,475,674 139,283,387
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 51,667,076 29,261,956 52,259,370
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 31,662,330 12,459,181 37,256,157
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 16,504,938 1,490,613 1,531,167
รวม 57,295,586,273 54,369,032,886 50,277,662,874
หน่วย : บาท