มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ยูกันดา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 82,937 47,804 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 16,485 0 16,587
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 106,786
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,332 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 476 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,951 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 473 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 1,787,014
42 เครื่องหนัง 9,521 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,760 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,396 2,081 330
52 ฝ้าย 0 20,371,205 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,380 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 1,598 2,274
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,933 1,364 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 33,323 0 309,464
64 รองเท้า 4,760 0 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 7,617 1,598 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 54,000
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,823 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,428 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 3,332 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,760 0 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 3,332 0 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 182,597
รวม 187,546 20,426,123 2,459,052
หน่วย : บาท