มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
01 สัตว์มีชีวิต 30,099 14,948 86,974
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 453,915,156 620,770,342 802,343,607
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 251,618 0 965,265
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 26,092,781 24,992,732
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 6,745,052 3,292,386 2,977,367
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,071,795 876,183 4,844
10 ธัญพืช 714 1,310 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 872,961 701,989 784,792
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 648 1,493,057 5,867,147
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 335,872 47,424 242,172
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,573,512 3,261,406 1,810,124
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 3,800,601 631,257 1,203,326
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 13,910,275 12,782,085 5,841,078
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 138,811 4,326 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,732,941 1,608,214 1,149,254
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,152,091 3,737,797 1,631,018
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 33,670,808 43,756,546 33,511,960
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 816,141 206,952 41,775
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 38,269,434 48,574,329 13,544,901
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 16,104,042 0 20,169,535
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,767,401 8,128,859 6,276,789
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 20,124,411 25,006,835 19,397,100
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,100,215 16,988,311 3,897,535
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 133,776,150 136,997,078 130,891,916
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 664,290,531 597,785,807 484,985,747
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 45,241,990 40,133,032 52,982,899
31 ปุ๋ย 22,620,494 39,994,394 14,954,851
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 185,945,698 156,074,724 140,471,434
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 39,107,793 30,150,939 35,026,063
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 62,036,566 64,006,870 66,873,177
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 10,987,836 20,223,214 22,030,447
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 14,818,029 21,376,223 26,386,742
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 213,802,441 216,236,447 127,324,403
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,421,033,378 1,466,083,905 1,295,288,471
40 ยางและของทำด้วยยาง 266,407,374 306,119,506 234,793,674
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 13,693,140 699,884 466,434
42 เครื่องหนัง 1,530,572 3,235,955 2,086,505
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 5,858 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,890,338 938,375 1,617,959
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 10,873 0 0
47 เยื่อไม้ 3,591,723 12,529,156 40,973,114
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 135,297,111 129,942,759 117,432,821
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 18,441,081 36,536,840 15,086,993
50 ไหม 1,454,914 0 4,077,527
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 28,781 318,265 135,960
52 ฝ้าย 5,541,170 1,271,139 411,581
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,797 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 186,786,480 205,821,262 168,285,756
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 39,499,494 49,937,396 51,280,992
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 29,445,440 40,974,386 22,100,293
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 337,076 1,184,067 241,729
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 23,866,135 21,865,630 25,450,564
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 61,750,480 63,462,020 71,163,318
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 217,203,342 318,375,556 257,211,808
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,629,592 18,204,766 19,169,293
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,687,773 1,794,300 1,951,224
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 14,017,650 6,668,655 10,144,751
64 รองเท้า 15,564,825 12,852,749 7,181,278
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,322,304 3,265,655 5,014,655
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 55,149 1,176,853 203,872
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 6,832 529 3,813
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 10,142,791 20,767,337 5,665,764
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 14,494,495 14,502,317 5,208,092
70 แก้วและเครื่องแก้ว 38,988,633 54,635,424 43,066,621
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 215,255,591 250,865,402 260,092,014
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,509,802,646 1,231,691,177 1,200,769,572
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 770,421,762 1,008,997,931 1,313,952,265
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 777,591,467 750,146,041 626,206,887
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 9,680,127 5,829,562 6,352,720
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 316,384,421 208,578,619 126,286,512
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 226,966 489,236 5,977,205
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 33,323,305 32,176,572 28,915,670
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 6,891,792 3,214,601 929,023
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 7,140,710 12,534,633 8,068,148
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 129,509,418 114,003,357 102,465,458
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 63,488,962 58,652,178 50,052,749
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 12,018,945,347 51,557,301,088 32,844,331,858
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 40,341,671,141 46,086,204,734 30,168,922,321
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 220,266,424 279,941,611 258,922,816
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 28,731 115,777 26,926
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 21,695 14,704,080
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 334,447,062 297,416,245 326,941,309
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,863,928 2,290,124 5,463,916
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,599,562 82,113 279,357
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 51,284 1,891,110 662,907
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 16,197,291 24,742,927 18,994,594
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 29,081,211 26,916,541 20,446,153
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 40,649,578 31,926,793 33,000,499
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 256,653 3,000 3,578
รวม 61,389,514,106 106,920,153,818 71,877,150,373
หน่วย : บาท