มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไต้หวัน, สาธารณรัฐจีน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 21,243 94,507
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 880,065,943 895,970,955 1,021,204,696
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 279,983 0 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 933,738 0 8,255,214
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 5,944,855 4,151,622 3,694,845
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 9,516 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,088,186 1,092,093 52,052
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 520,248 314,175 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 2,806,037 3,173,857 1,070,587
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 363,416 135,188 2,451,439
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 3,795,765 3,832,035 3,999,167
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,187,746 1,764,228 763,388
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 19,301,763 12,113,631 4,354,027
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 606 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,371,614 2,895,599 1,713,732
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 8,208,990 1,687,921 3,910,496
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 34,834,043 35,214,431 38,238,432
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 155,816 414,882 89,256
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 35,254,394 25,262,542 21,265,298
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 12,522,199 0 17,480,989
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 5,831,430 6,526,765 6,448,682
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 14,404,126 17,051,247 1,104,124
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,667,696 8,048,320 7,045,496
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 141,761,797 173,812,446 209,091,622
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 446,739,245 527,441,156 349,234,493
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 34,244,678 40,755,152 42,893,671
31 ปุ๋ย 5,381,362 19,181,656 9,513,148
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 160,629,039 162,888,552 167,460,132
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 35,145,800 36,317,714 40,975,077
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 76,314,733 55,177,914 82,856,326
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 12,816,862 13,922,605 23,114,567
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 0 163,526 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 28,731,627 26,668,598 31,517,723
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 147,230,683 198,288,822 190,818,413
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,200,697,058 1,485,158,176 1,463,039,986
40 ยางและของทำด้วยยาง 245,344,151 322,484,958 260,306,730
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 2,701,075 5,264,267 4,587,891
42 เครื่องหนัง 1,116,794 1,679,317 1,843,443
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,527,214 1,311,669 8,657,784
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 11,753 190,907 0
47 เยื่อไม้ 7,538,194 8,686,281 6,679,373
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 112,748,823 108,631,691 131,846,265
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 15,636,680 20,300,953 19,152,631
50 ไหม 9,051,990 0 4,713,808
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 62,348 75,963 1,183,641
52 ฝ้าย 330,206 1,444,154 4,649,669
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 1,366,963 739,553 503,689
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 209,471,016 192,757,680 205,216,164
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 46,113,280 72,079,785 73,599,981
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 23,939,079 23,473,095 28,729,748
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 96,642 214,639 184,029
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 23,892,269 28,950,516 32,731,435
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 49,836,395 50,792,022 44,552,714
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 219,954,982 218,089,306 239,182,570
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,102,859 3,316,078 6,676,543
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,134,490 2,519,310 2,564,966
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 10,108,831 10,822,882 8,264,597
64 รองเท้า 6,498,492 5,744,245 4,870,965
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,929,511 1,296,363 2,181,390
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 294,124 738,896 162,541
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 3,511 2,156 7,266
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 9,885,543 9,125,564 6,969,610
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 7,183,922 7,250,565 5,641,709
70 แก้วและเครื่องแก้ว 84,698,320 108,532,842 103,851,767
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 142,324,075 123,491,988 117,691,200
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,228,634,943 1,154,954,757 1,038,172,613
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 858,174,622 921,453,207 871,844,923
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 663,178,969 664,360,213 573,649,908
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 8,195,919 4,293,083 13,898,136
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 196,946,268 197,932,358 234,190,150
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 27,434,657 24,679,214 18,098,633
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 36,242,125 31,701,106 31,421,321
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,995,702 770,819 5,086,804
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 14,098,135 17,214,805 12,415,071
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 107,334,029 136,012,382 120,434,252
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 84,590,020 56,835,186 78,910,962
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,573,976,941 9,298,704,430 6,920,744,638
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 51,867,677,632 33,843,374,547 29,324,357,930
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 280,482,971 314,992,977 279,582,493
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 40,066 36,199,559 1,552,179
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 8,118 2,483,093 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 331,013,099 348,396,168 314,249,957
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 9,945,864 4,714,295 6,919,947
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 4,226,904 3,863,007 4,356,438
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 975,284 1,619,191 1,576,128
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 22,803,220 22,470,276 26,891,076
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 24,381,618 30,206,941 16,332,088
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 31,158,420 27,785,728 25,118,912
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 153,891 12,530 14,624
รวม 61,942,804,427 52,234,494,084 45,000,774,887
หน่วย : บาท