มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ตุรกี

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 27,179 0 66,082
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 2,427,021 6,009,448 84,189,871
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,288,114 3,042,017 2,719,370
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 644,846 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 8,064,498 9,318,262 10,660,502
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 1,370,082 255,702 513,466
10 ธัญพืช 0 1,863 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 21,224,076 16,323,719 23,159,780
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,269,529 198,569 2,933,809
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 397,138 160,470 9,317
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 16,853,402 16,891,921 38,717,315
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 144,184 742
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 26,494,412 28,286,034 22,675,496
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 7,871,940 4,426,713 3,341,495
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 14,052,574 7,509,851 12,709,580
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 3,493,614 1,371,532 4,996,696
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 6,935,079 9,564,508 6,830,667
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,057,325 0 162,986
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 270,077 0 2,667,347
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 12,734,596 17,004,843 13,786,474
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,445,860,913 3,399,566 1,027,388
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 201,416,099 253,443,087 75,209,441
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 2,454,473 0 4,588,957
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 23,553,750 12,844,670 53,639,468
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 14,500,818 9,769,388 20,983,873
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,364,205 4,986,382 4,294,274
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 911,280 756,414 614,467
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,751,115 960,342 195,943
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,296,754 12,977,357 2,913,237
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 12,985,145 35,165,042 14,932,107
40 ยางและของทำด้วยยาง 12,874,970 9,866,431 12,118,802
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,737,522 31,812 423,292
42 เครื่องหนัง 3,685,709 3,501,429 1,272,481
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 96,068 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 189,490 147,293 2,347,262
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,726,142 1,303,315 3,285,384
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,444,464 9,387,589 3,494,515
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 2,512 262,787
52 ฝ้าย 5,174,969 348,866 728,078
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 2,528,882 81,882 764,459
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 48,917,452 25,988,835 41,092,090
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 7,505,663 7,596,570 5,072,098
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,578,925 2,454,096 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,938,699 1,629,632 1,839,713
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,291,272 2,733,200 3,126,350
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,476,831 1,615,668 1,179,188
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 822,886 1,073,062 763,968
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,680,784 49,678,651 61,842,027
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 48,486,041 58,504,968 73,581,524
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,529,545 3,187,882 5,025,763
64 รองเท้า 715,120 2,786,689 127,359
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 293,953 194,981 183,546
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 1,376 494
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,564,536 2,959,186 3,853,851
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 589,980 890,494 262,216
70 แก้วและเครื่องแก้ว 5,217,901 926,200 2,164,274
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 36,179,985 399,680,015 543,751,821
72 เหล็กและเหล็กกล้า 52,858,768 1,716,471 28,734,187
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 30,504,541 24,061,525 31,002,543
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,149,572 4,671,703 6,636,917
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 88,140 0 83,773
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 10,360,385 34,666,200 2,927,995
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 4,720 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 1,828
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 928,342 1,312,259 1,084,852
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,987,514 460,001 2,500,837
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 158,308,756 123,446,180 203,291,389
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 33,191,602 35,225,661 52,470,290
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 24,946,198 27,759,324 29,457,507
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 197,734 1,309,757 2,164,099
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 47,408 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,110,177 13,492,214 19,964,080
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 37,099 30,495 27,161
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 342,918 120,117 766,674
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 17,988,295 14,722,807 15,303,777
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,732,085 9,244,093 3,782,891
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 983,834 282,081 252,200
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,015,468 3,289,239 7,911,493
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 11,192 6,164
รวม 2,425,956,553 1,337,850,683 1,585,474,149
หน่วย : บาท