มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซเนกัล

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 773,951 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 0 1,560
42 เครื่องหนัง 309,286 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 199,678 1,745 1,960
52 ฝ้าย 637 0 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 218 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 173,974 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 731 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 218 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 491 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 592,645 123,531 0
64 รองเท้า 193,304 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 97,230 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 468,930 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 77,322 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 309,286 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 931,163 2,316,100 4,571,067
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 108,637 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 60,328 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 58,029 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,000 1,411,780 708
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,904,179 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 270,626 0 0
รวม 5,662,464 4,724,555 4,575,295
หน่วย : บาท