มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวาเกีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 314,804 783,498 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 2,019,535 7,582 2,062,067
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 165,174 331,496 92,222
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 2,326 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 731,828 728,767 1,460,286
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,420 8,831 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 8,138,035 8,390 14,180
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 53,078 66,873 53,078
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 188,851 98,792 249,128
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 358,916 0 377,985
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 90,982 87,773 1,232,721
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,581,457 3,237,750 5,285,137
40 ยางและของทำด้วยยาง 6,570,746 3,047,434 3,480,031
42 เครื่องหนัง 5,089 2,150,358 3,741
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 32,747 140,134 119,348
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 72,914 32,721 56,734
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 906 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 26,926
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 104,480 71,820 14,858
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 41,814 1,017,217 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 156,761 3,397,397 369,482
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 66,517 19,140 177,906
64 รองเท้า 2,511 577,067 1,810,605
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 383,984 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 626,167 842 1,957,378
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 38,630 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,195,443 556,355 1,745,642
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 17,968 9,899
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 6,056,841 5,629,978 11,291,368
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 5,629,978 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 579,586 5,282,762 2,728,081
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 74,826 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 197,261 200,310 36,039
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 501,070 395,704 208,224
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 55,448,916 43,772,784 65,666,395
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 36,535,068 47,899,371 46,798,431
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 720,015,326 85,041,620 45,517,978
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,024,794 16,068,620 9,105,013
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 21,121 14,302 43,667
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 9,326 0 6,371
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,293,409 3,706,501 1,782,342
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,939,225 555,026 2,753,165
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 1,955 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 749 0 0
รวม 855,197,785 225,031,964 206,536,428
หน่วย : บาท