มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวีเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,245 2,743 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,018,831 6,312,625 2,474,998
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 607 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 183,674 373,166 666,739
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 17,514 14,898
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 297,985 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 59,766 1,377 85,360
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 27,738 14,813
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 16,828,888 58,241,272 103,633,185
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 25,314,401 21,166,083 7,708,836
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 45,966 132,909 127,261
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,885,417 850,766 2,423,102
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,279 0 969
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 795,290 634,022 876,062
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,983,440 301,404 5,963,886
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,414,904 32,946,804 17,487,936
42 เครื่องหนัง 0 0 941
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 85,972 583,329 1,108,533
47 เยื่อไม้ 1,697,467 3,619,502 1,552,283
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 4,257,887 2,021,225 4,423,724
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,521 6,570 34,312
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 538 534
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 79,204 269 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 262 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 63 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 54,291
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,419 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 2,105,789 1,813,379 319,870
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 109,656
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 106,924 30,004 10,163
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 54,311 0 3,111
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 128,747 166,673 131,787
64 รองเท้า 0 241,380 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 17,309 594 5,895
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 6,359 100,620
70 แก้วและเครื่องแก้ว 100,372 4,104 17,990
72 เหล็กและเหล็กกล้า 569,734 0 7,066,275
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,739,550 1,920,815 1,016,148
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 36,233 67,330
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 741,110 829,100 2,052,830
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 502,264 360,031 2,768,965
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 85,051 832,838 75,882
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 10,375,246 8,600,426 20,368,891
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 38,862,077 34,679,069 38,179,076
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 8,380,221 8,712,260 8,627,114
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 4,143,840 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,965,463 8,234,751 4,930,562
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 2,344 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 343,752 780,614 148,980
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 46,399 154,602 25,638
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 58,602 0 77,322
รวม 147,995,346 194,941,335 234,756,768
หน่วย : บาท