มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สโลวีเนีย

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 44,019
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 1,125
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,383,108 4,899,601 1,394,674
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 27,755 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 1,345 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 325,001 19,940 262,105
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 893,675 0 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 17,735 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 81,378,880 46,223,045 107,134,120
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 10,685,464 10,101,766 14,611,605
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 346,578 2,089,594 310,031
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,616,837 3,567,039 1,026,987
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 26,996 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 440,942 1,514,205 415,336
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,244,577 7,416,689 6,402,927
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,191,323 1,392,018 11,789,626
42 เครื่องหนัง 0 21,473 8,961
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 467,077 16,395 11,595
47 เยื่อไม้ 3,145,462 0 8,864,315
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,859,616 5,008,171 3,123,991
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 25,574 24,702 2,754
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 1,189 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 543 1,351,085 121,330
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 40,656 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 219,589 146,418 927,151
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 62,139 270 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,959 20,917 95,711
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 36,910 179,742 63,385
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 29,464 275,307 22,036
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 40,125 23,349 18,941
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,348 11,672 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 57,546 80,891 13,605
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 372,497 4,390,966
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,747,136 1,129,129 759,129
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 144,221 1,463,451 63,516
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 6,197 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 970,320 2,709,363 446,336
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 739,288 2,764,865 752,925
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 206,944 180,618 200,508
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 12,536,829 20,326,782 8,424,367
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,794,244 22,729,352 34,463,320
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,936,672 17,324,768 10,849,638
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 7,388,302 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 8,452,368 4,736,617 7,321,307
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 502,119 412,294 26,821
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 37,095 28,498 8,608
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 89,317 7,422
รวม 162,627,581 166,087,407 224,381,193
หน่วย : บาท