มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สวีเดน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 69,765 137,848
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 9,920 24,024 5,979
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 508,001 298,878 281,696
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 402,024 0 1,842
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,728,108 1,794,202 660,491
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 2,600
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,314,841 199,707 3,518,864
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,383,041 852,373 418,250
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,019,905 605,586 341,224
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 162,194 8,507,466 212,131
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,778,741 6,429,053 9,988,060
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,784,661 1,974,817 2,572,613
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 4,527,306 3,089,953 2,207,218
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 945 0 1,599,124
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 2,032,692 2,205,906 1,871,672
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 18,660,927 10,482,635 19,267,569
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 13,794,535 21,423,728 17,094,106
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 19,087,102 3,461,812 14,661,638
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 61,081,522 132,686,105 87,402,331
31 ปุ๋ย 0 0 605,587
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 6,591,192 6,481,046 9,855,181
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 5,621,385 32,496,249 2,296,149
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 7,738,928 1,861,839 10,888,875
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 3,488,499 2,494,027 10,015,149
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 664,199 0 2,041,935
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 34,710,045 20,073,406 64,850,011
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 45,365,441 25,974,554 17,898,293
40 ยางและของทำด้วยยาง 13,762,477 11,579,095 18,701,545
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 233,903 198,952 0
42 เครื่องหนัง 181,426 106,658 167,238
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,809,037 9,892,348 22,716,160
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 2,779 0 0
47 เยื่อไม้ 111,700,235 90,450,601 63,879,926
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 209,883,684 164,410,779 185,844,944
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 820,984 2,521,030 1,385,797
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 296 0
52 ฝ้าย 0 813 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 189,887 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 456 4,282,022 5,624
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 66,647 84,520 130
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,749 11,804 169,311
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 5,641 15,238
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 90,732 27,076 33,049
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 110,453 128,653 128,262
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 251,723 159,159 231,368
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 658,678 1,193,758 200,422
64 รองเท้า 222,726 68,323 50,554
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 70,290 6,243 97,661
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 24,259 6,914 750
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,856,846 818,057 3,132,871
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,046,866 10,820,997 3,245,088
70 แก้วและเครื่องแก้ว 694,856 110,911 2,362,052
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,185,279 615,402 635,932
72 เหล็กและเหล็กกล้า 76,072,917 69,262,232 117,056,975
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 80,880,529 107,731,276 122,196,620
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 912,523 562,662 104,367
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 2,222,303 231,876 419,102
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 17,776,568 11,998,064 6,458,449
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 10,028 5,612
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 31,604 9,644 11,949
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 44,665 194,086 45,988
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 28,711,099 25,638,793 26,267,624
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,594,687 1,310,250 1,846,590
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 488,253,119 853,860,290 905,887,631
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 139,854,973 97,602,115 185,779,102
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 2,285,532 0 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 97,094,294 74,087,801 160,420,793
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 105,360,452 107,797,180 92,892,563
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 0 3,103,737
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 49,181,220 39,613,277 63,454,538
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 704,561 387,992 1,035,983
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 1,048,855 54,351 835,507
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 1,376,870 3,871,200 240,050
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 5,221,668 4,989,174 22,488,303
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 385,802 321,014 565,348
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 858,769 39,014 50,408
รวม 1,700,008,249 1,980,749,389 2,294,867,597
หน่วย : บาท