มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ซาอุดีอาระเบีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 83,951 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 843 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 22,016 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 145,951 1,140 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 620
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 375,004 73,068
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 1,695,943 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,754,115,006 13,850,637,706 3,217,244,883
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 248,473 151,388,543
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 396,749,736 1,082,735,680 738,949,998
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 10,000 1,348 0
31 ปุ๋ย 811,011,360 1,363,715,443 2,552,111,349
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 71,527,765 10,365,802 53,159,501
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 52,435 8,218 348,379
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 702 961,517 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 8,211,548 2,005,008 8,523,010
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 595,314,657 493,753,228 535,390,606
40 ยางและของทำด้วยยาง 97,391,499 155,596,959 146,206,468
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 1,882 0
42 เครื่องหนัง 42,640 0 720
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,428 5,000 2,500
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 132,526 1,905 11,772,687
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,168 24,279 30,199
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,325 386,650 542,796
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 37,416,168 29,618,672 27,080,562
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,885 0 1,206
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 10,638,973 14,218,373 100
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 22,601 7,500
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 10,466 14,610 14,987
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 63,758 23,777 81,943
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 38,398 264,781 109,100
64 รองเท้า 14,039 0 1,237
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 2,735
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 10,000 35,104 54,000
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,415 1,030,139 913,199
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 59,518 57,757 8,130
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 5,283,890 3,713,726
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 27,457 5,547 152,028
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 253,697,582 291,391,886 380,342,407
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 3,510,907 3,397,729 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,543,070 1,383,932 617,091
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 11,551 0 10,248
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 146,969 4,704,373 7,779,865
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 40,825 35,783 526,750
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,227,219 343,463 122,498
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 1,765 18,658
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 1,454
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 3,000
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 48,725 296,000 177,691
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 48,726 0 38,764
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 4,000 0 0
รวม 12,046,386,364 17,314,652,210 7,837,524,206
หน่วย : บาท