มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สหพันธรัฐรัสเซีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 64,000 187,453 91,486
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 185,480,641 36,438,147 79,013,134
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 0 34,734,492
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 64,045 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,309,227 471,309 236,018
10 ธัญพืช 0 0 8,867,318
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 842,014 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 0 11,530,914
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 8,554
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 105,369 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 755,155 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 51,542 16,168 8,148,704
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,219 158,279 1,782,934
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 45,267,715 37,271,525 78,758,314
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 155,660,517 0 176,248,111
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 173,739,968 152,026,361 189,479,469
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 13,365 18,293 2,068,511
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,610 1,843,079 103,360
31 ปุ๋ย 375,485,115 40,965,003 1,538,249,439
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 53,289 7,966,705 77,143
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 337,377 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 347
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 2,569 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 107,798 61,611
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 16,359,449 2,541,006 3,660,509
40 ยางและของทำด้วยยาง 215,642,173 94,434,732 114,794,328
42 เครื่องหนัง 55,764 0 4,088
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 33,743,796 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 3,284,381 11,287,568 12,691,265
47 เยื่อไม้ 1,036,963 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 669,923 117,149 6,328,460
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 30,850 135,668 85,723
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 62,810 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 48,334 13,049 13,511
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 22,208 13,841
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 339,335 28,343 64,585
64 รองเท้า 121,302 0 61,928
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 12,336 11,412
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 8,531,536 7,089,222 5,217,539
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 52,220 5,000 38,596
70 แก้วและเครื่องแก้ว 73,964 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 50,286,936 234,513,512 161,695,860
72 เหล็กและเหล็กกล้า 299,901,085 367,089,329 365,842,600
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 379,625 249,709 0
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 3,359,019 0 3,311,266
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 293,037,558 281,544,959 300,477,496
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 53,785 21,403 74,016
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 210,494 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,251,665 11,681,445 121,709
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,142,227 6,563,649 3,582,208
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 35,131 45,985 179,205
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 820,642 19,103,389 496,231
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,352,420 817,256 3,556,157
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,977 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 9,024 20,861 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 52,024 0 356,349
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 519,599 122,627 81,410
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 139,038 45,908 8,880
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 26,430 266,663 0
รวม 1,881,518,865 1,316,596,447 3,112,229,031
หน่วย : บาท