มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โรมาเนีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 21,000 0 35,662
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 28,949 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 3,554 0
10 ธัญพืช 1,002,256,862 551,488,313 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 3,175 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 214,915 88,519 59,303
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 2,510,699 127,575
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 830,045 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,400,081 0 3,729,329
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 4,151 267,514 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 3,438,606 5,310,407 2,518,612
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,086,934 6,026,015 336,945
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 872 2,205
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 364,003 0 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 2,760,146 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,011,665 2,177,100 2,800,438
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,402,835 2,403,703 1,406,802
40 ยางและของทำด้วยยาง 22,424,009 30,175,974 42,534,057
42 เครื่องหนัง 4,305,457 7,972,820 6,463,577
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,412,141 8,107,897 2,342,486
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 2,052,490 6,161,812 3,056,486
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 6,593 173,364 11,359
52 ฝ้าย 0 0 546
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 2,768 874,259 145,184
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 470 213,618 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 49,569 14,309
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 927 13,463 1,424
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 1,539,431 1,063,696 1,861,094
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,241
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,096,898 4,257,804 8,764,849
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 13,118,068 22,905,438 16,135,965
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 615,795 308,485 616,684
64 รองเท้า 197,077 275,937 5,223,877
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 394 0 1,760
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 89,606 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 22,448 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 162,636 145,858 115,188
70 แก้วและเครื่องแก้ว 6,676,185 5,159,781 3,698,687
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 1,942 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,218,631 15,942,984 4,571,404
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,864,526 22,574,437 7,991,351
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 23,280
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 0 0 110,540
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 78,883 945,798 925,116
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 2,781 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 30,011 766,024 238,067
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,417,583 4,382,642 6,695,147
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 44,227,619 56,139,213 44,019,800
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 219,171,021 181,821,369 192,193,078
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 56,575,785 89,630,601 86,430,784
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 490,146 1,807,062 271,418
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 60,098,174 52,073,373 85,416,203
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 13,416 4,081 604
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 2,500
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 4,081,550 2,303,457 8,171,842
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 667,879 33,216 19,720
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 1,799 0 0
รวม 1,478,633,637 1,089,415,597 539,086,498
หน่วย : บาท