มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปารากวัย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 1,596 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 197,647 2,533,728 492,942
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 442 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 545 576
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 19,176,686 87,150,276 68,680,469
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 976 628 649
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 19,044
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,991 0 3,729
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,324,316 0 1,172,095
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 5,547,466 0 5,403,957
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 2,654 607
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 382
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 11,788 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 434
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,968 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 11,210 0
รวม 26,252,524 89,714,393 75,774,884
หน่วย : บาท