มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โปรตุเกส

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 587,769 1,322,795 410,857
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 0 209 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 78,463 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 99 197 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 6,343 0 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 360 6,540
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 93 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,425,686 5,889,969 5,124,185
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,421 22,071 89,159
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 585,104 50,924 728,639
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 656,526
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 23,102 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 4,256,073 0 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 16,676,634
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 59,566 39,435 97,454
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 1,757,142 991,585
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 4,814 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 1,259,819 24,451,813 16,608,144
31 ปุ๋ย 492,483 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 369,413 678,525 986,293
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 687,121 871,269 262,607
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 40,996 6,334 1,645
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 619,035 0 791,491
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 883,248 764,235 1,364,212
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 8,335,924 2,366,135 22,172,255
40 ยางและของทำด้วยยาง 10,187,081 15,438,205 16,172,666
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 9,116 10,485 74,414
42 เครื่องหนัง 1,622,461 1,446,308 1,568,356
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 5,266 247 455
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 162,581 1,715,429 403,597
47 เยื่อไม้ 1,710,008 4,537,541 1,395,555
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 8,947,296 14,702,748 10,226,265
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 101,306 67,172 57,218
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 6,531 0 0
52 ฝ้าย 28,767 0 0
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 0 45,858
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 5,497 65,661 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 325 0 147,992
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 1,299,529 119,237 225,035
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 39,018 36,242 1,485,487
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 112,713 1,336 2,102
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 76,718 4,223,442 3,204,163
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 71,890 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 31,504,678 50,619,736 41,940,548
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 7,810,409 7,141,845 11,089,405
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 875,937 704,577 1,444,821
64 รองเท้า 5,428,834 6,075,594 3,825,695
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 115,350 79,246 509,720
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 21,541 843,978 2,104,175
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 888,423 390,121 793,342
70 แก้วและเครื่องแก้ว 47,119 31,835 125,088
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,757,991 7,248,626 8,557,655
72 เหล็กและเหล็กกล้า 47,789 1,431,090 4,654
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,131,651 230,501 2,101,102
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,958,119 32,373 749,707
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 26,096 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 3,954,124 61,195 792,224
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 91,150 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 2,591,083 2,534,468 403,483
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,387,630 801,919 1,424,303
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 19,223,013 21,742,230 35,923,396
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 49,023,429 32,129,112 46,290,019
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 41,105,217 30,101,021 60,247,979
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 711,378
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 10,017,942 12,613,827 17,355,410
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 212,526 307,837 198,524
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 4,288
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,284,862 1,194,331 8,282,382
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 11,998 2,824 39,378
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 696,636 501 418
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 9,000
รวม 233,240,425 256,981,050 346,905,483
หน่วย : บาท