มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปากีสถาน

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 204,773,078 108,677,903 203,599,526
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 2,078,563 2,027,298
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 3,717 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 228,048 0 0
10 ธัญพืช 5,064,781 10,613,797 2,842,136
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 841,408 779 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,524,853 1,853,667 2,524,619
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 532 0
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 29,748 58,176 90,919
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 12,318,981 22,683,435
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 2,232 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,569,058 1,534,252 1,496,236
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,825 10,172 1,016
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 26,854,876 23,846,927 25,209,108
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 6,197,124 7,702,397 8,430,276
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,698,638,454 0 1,728,503,226
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 1,394,308 1,139,491
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 5,403,446 7,660,957 7,531,708
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,028,923 1,070,717 6,852,867
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 408 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 1,978 0 329
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,357 279,893 278,278
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 407,639 994,064 16,680
40 ยางและของทำด้วยยาง 3,245,941 26,793 10,977
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 1,927,541 3,186,813 82,264
42 เครื่องหนัง 4,658,813 4,729,637 3,709,728
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 227,995 237,309 275,955
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 101 550 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 18,130 2,303 820
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 66,444 27,343 53,284
52 ฝ้าย 11,101,619 14,418,196 10,059,549
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 72,592 5,435 286,340
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 1,106 26,000 913,194
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 18,950 56,661 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 72,971 18,787 253,200
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 5,272 183,068 4,023
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 1,321 26,822
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,834 606,752 1,977
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 13,617,310 15,718,275 20,188,406
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,097,836 13,041,945 18,984,911
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 31,166,508 27,136,701 35,627,695
64 รองเท้า 2,561,412 1,305,142 733,428
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 21,209 8,670 351
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 0 3,102
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 3,903 438 99,029
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 79,052 176 48,218
70 แก้วและเครื่องแก้ว 24,206 252,542 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,508,713 687,971 2,405,240
72 เหล็กและเหล็กกล้า 43,067,300 26,760,378 24,684,154
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 45,113 233,116 1,109,245
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,170 45 11,691
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 0 4,474
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 1,777,406 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,226,339 1,732,644 915,286
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 33,762 4,340 12,501
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 6,524,859 3,804,188 7,202,174
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 255,206 12,323 324,556
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 26,991 209,464 510,005
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 6,140,017 7,525,349 7,581,388
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 11,208 44,954 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 2,343 16,814 6,251
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 296,911 6,917 137,766
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,886,481 2,343,797 5,886,510
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 12,281 3,255 48
รวม 2,096,612,752 306,252,543 2,155,381,710
หน่วย : บาท