มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เปรู

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 48,331 0 157,600
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 179,007,864 206,476,381 348,691,332
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 8,240 38,712
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 494,661 1,238,626 3,322,560
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 35,878,426 33,490,679 39,682,470
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 2,088 10,861 30,330
10 ธัญพืช 4,308,877 4,561,024 2,101,730
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 886 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,678,588 1,945,036 4,068,992
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 5,226,505 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 4,168,752 204,004 4,193,680
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 404,180 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 551,694 54,506 18,409
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 1,093,859 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 6,024,543 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 0 1,929,233
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 21,398,759
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 3,739,968 696,713 1,398,433
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 4,080,788 773,757 1,412,693
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 2,997 7,609
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 10,174,024 0 10,032,698
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 7,282 2,549,984
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,737 4,095 37,766
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 403 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 608 9,510 479
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 40,211 30,448 31,486
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 8,081 0
52 ฝ้าย 0 461 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 291 631 580
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 893
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,554,562 2,371,816 3,159,394
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 30,827 5,365 1,028,628
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,302 7,859 7,440
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 0 686
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 33,009 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 517,849 125,092
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,349,493 0 3,848,121
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,235 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 8,129,014 3,790,954 3,736,600
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 0 1,154,532 3,079,445
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 110,263,114 207,461,348 139,429,386
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 0 19,488,536 1,308
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 3,438 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 81,290 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 264,448 234,378 5,993,833
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 900,984 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 461 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,250 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,370 0 5,354
รวม 371,764,198 497,345,852 601,521,715
หน่วย : บาท