มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เปรู

เดือน มกราคม 2567 ถึง มีนาคม 2567

ชื่อรายการ มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มกราคม 2567
01 สัตว์มีชีวิต 0 40,314 6,066
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 171,294,977 174,954,727 115,327,302
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 3,617 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 37,873 4,048,902 2,698,805
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 72,935,799 71,991,217 132,307,275
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 70,556 0 0
10 ธัญพืช 1,684,630 3,435,506 2,398,169
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 691 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,537,964 1,661,429 2,541,477
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,794,820 2,832,138 290
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 0 1,534,312
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 238,623 204,376
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 789,577 554,349
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 331,750 0 774,550
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 49,723
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 154,230,935 69,561,475 75,036,449
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 12,926,916 0 674,043
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,044,561 7,720,091 2,794,820
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 4,995
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 2,529,101
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,215 8,751,479 6,936
42 เครื่องหนัง 15,458 0 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 1,332
47 เยื่อไม้ 6,768,418 2,149,105 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 42,364 60,573 19,702
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 0 0 2,135
52 ฝ้าย 462 351 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 292 582 10,300
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,490 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 574 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,743,684 1,512,769 3,213,490
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 28,411 736,334 239,479
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,698 40,232 14,794
64 รองเท้า 30,543 68,172 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,796 4,193 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 473,489 231,129 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,017 0 1,629
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 6,546,748 11,570,198 3,582,890
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 1,639,348 0 2,423,474
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 81,623,137 103,043,613 106,146,694
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 297,732 141,011 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 293 0 215
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 30,873 0
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 1,998 0
รวม 524,116,684 465,617,185 455,099,172
หน่วย : บาท