มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ปานามา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 1,707,651 0 1,624,892
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 37,782 25,311 87,637
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 53,988 26,243
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 4,350
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 11,261 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 8,488,925 24,207,634 23,091,272
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 12,969 1,266 409,049
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 457 0
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 9,355,773
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 16,670 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,746 2,218 2,472
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 698
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 500 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 585,175 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,079 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 3,500 0
64 รองเท้า 0 0 14,130
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 9,607 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 500 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 3,559,857 5,418,056 9,899,216
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 5,000 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,032,331 12,049,851 33,985,804
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,000 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,500 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,833 10,491 130,346
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 3,000 0
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 2,413,269
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 405,998,810 0 618,928,200
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 1,374,405 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 0 3,941
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 6,000 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 54,500 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 7,000 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 54,694 0 0
รวม 430,925,938 43,839,629 699,977,292
หน่วย : บาท