มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นิวซีแลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 8,000 14,177,933 24,766,733
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 41,092,269 58,844,085 69,773,748
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 21,884,182 43,610,453 59,099,559
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 780,346,218 500,607,673 1,025,828,900
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 9,850,781 12,954,592 10,778,090
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 77,414 75,512
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 7,873,897 9,632,741 22,345,534
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 130,079,265 171,871,467 251,801,045
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 876,016 1,589,933 6,897,181
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 24,206,383 10,389,178 7,966,114
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 5,778 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 623,614 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 8,053,094 17,572,835 9,898,736
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 1,511,107 323,241 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 21,736 15,889,640 9,431,697
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,801,641 1,196,147 2,791,344
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 100,507,634 61,048,954 75,929,449
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 48,705,289 49,425,939 37,686,730
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,122,059 5,587,181 3,197,594
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 24,609,401 5,727,973 21,587,571
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,492,723 16,358,164 888,626
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,581,041 3,979,493 6,291,061
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 512 11,100,453
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 105,676 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 8,680 10,006 2,212
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 16,018,118 0 0
31 ปุ๋ย 0 0 1,680
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,749,433 554,675 843,382
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 504,845 507,995 508,029
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 20,791 61,290 77,044
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 90,521,244 66,788,725 188,117,473
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 205 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 5,140,775 2,120,053 1,239,704
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 19,729,834 10,709,682 16,651,420
40 ยางและของทำด้วยยาง 417,898 389,343 444,187
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 6,352,074 2,274,043 0
42 เครื่องหนัง 18,372 58,962 60,324
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 69,799,600 88,556,569 95,870,948
47 เยื่อไม้ 100,704,404 143,749,028 115,674,880
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,118,507 3,257,396 2,601,594
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 259,957 331,180 199,550
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 29,016,407 21,473,929 34,488,439
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 337
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 96,780 55,485 324,082
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 4,856 60,067 2,400
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 162 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 302,288 628,877 278,146
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 176,209 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 439 1,172 920,933
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 53,751 52,008 1,914,420
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 225,005 318,041 186,498
64 รองเท้า 9,520 174,840 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 6,466 137 1,138
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 1,000 68 58,716
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,351 2,434 19,796
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 11,940 3,165 121,187
70 แก้วและเครื่องแก้ว 198,493 12,107 22,014
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 49,164,312 36,613,341 21,732,622
72 เหล็กและเหล็กกล้า 61,799,588 7,829,255 22,125,837
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 14,459,980 8,638,573 6,674,640
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 188,477 8,048,932 8,721,171
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 11,009,019 9,790,176 6,273,498
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,964,757 29,818 866,350
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 130,113 984,579 442,476
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 32,597,076 11,663,126 6,994,777
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 45,200,998 32,501,908 41,757,862
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,646,201 865,062 4,146,742
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 12,782 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 3,671,780 249,975 1,181,312
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 32,479,664 15,073,526 38,749,892
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 6,838 27,252 40,259
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 24,261 0 9,800
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 425,299 100,230 407,943
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 44,944 16,732 145,009
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 30,592 120,049 33,030
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 0 12,212
รวม 1,805,763,625 1,476,493,623 2,279,081,642
หน่วย : บาท