มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ นอร์เวย์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 0 0 4,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 819,040,141 646,335,043 834,222,776
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 3,211 5,897 11,755
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 105,738 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 4,690
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 967,961 1,176,341
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 555 194,829 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 15,340,797 0 5,274,062
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 352,714 165,450 109,388
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 124
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,320,224 579,339 1,759,081
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 345 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 155,403 1,420,906 10,056,673
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,908,498 1,338,345 4,727,024
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 32,461,935 29,679,835 45,438,624
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 2,935,316 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,479 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 6,004,764 2,445,691 11,487,381
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 7,659 0
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 2,126 8,042,634 568,520
31 ปุ๋ย 662,354,458 248,439,991 5,327,653
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 329,242 3,575,482 363,238
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,095 5,441 7,331
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,158,759 214,703 1,545,473
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 384
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,346,436 9,987,361 25,735,639
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 9,014,534 25,445,480 25,062,485
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,202,512 1,286,128 1,045,182
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 134,787 1,258,691 0
42 เครื่องหนัง 314,908 123,780 130,743
47 เยื่อไม้ 58,034,694 13,814,512 42,610,836
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 12,634,016 82,712 3,639,612
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,564,586 88,449 467,205
50 ไหม 139,858 84,730 9,503
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,276,191 2,273,435 145,168
52 ฝ้าย 132,944 209,253 20,336
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 0 294,650 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 48,231 0 342,379
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 92,464 4,022,669
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 60,500 0 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 94,656 170,340 149,827
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 74,280 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 60,546 55,149 180,672
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 438,943 142,884 182,331
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 379,154 11,476 58,340
64 รองเท้า 1,239,332 38,014 36,736
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 33,467 18,835 30,630
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 111,595 100,730 77,043
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 157,665 110,296 48,198
70 แก้วและเครื่องแก้ว 893 248 6,104
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 57,273 313,577 15,028
72 เหล็กและเหล็กกล้า 726,387 167,629 12,504
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,817,941 8,479,679 22,843,510
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 532,102 42,881 555,011
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 18,836,280 18,669,025 1,065,932
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 27,397,657 11,399,448 15,854,891
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,553 0 906
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,192,318 7,576,147 578,373
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 224,323 17,922 363,213
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 12,823,909 7,089,682 7,685,496
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,542,463 81,757,611 11,484,322
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,836,587 1,338,925 2,548,617
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 10,720,790 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,607,351 18,657,466 8,876,290
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 24,937 2,486 8,357
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 6,406 10,531 10,404
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 31,130,032 162,775 45,908,622
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,054,790 15,917 52,269
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 66,451 19,626 216,288
รวม 1,782,466,340 1,154,935,888 1,144,166,189
หน่วย : บาท