มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เนเธอร์แลนด์

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 181,557 145,541 201,297
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 327,186 4,110,673 30,532,265
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 17,315,765 21,757,547 12,306,605
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 44,655,506 93,546,077 66,949,026
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 4,356,468 2,170,660 16,424,440
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 3,928,444 3,468,466 1,130,211
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 0 111,140 83,117
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 519,153 709,166 226,402
10 ธัญพืช 4,857,292 2,686,893 4,030,037
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,867,317 13,849,212 43,472,748
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 72,409 726,573 1,643,326
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 59,011 155,080 1,136
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 1,363,064 935,861 1,476,099
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 53,702 42,962 51,157
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 3,672,263 14,633 10,907,190
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 16,503,446 8,448,247 20,832,742
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 30,844,116 12,456,994 11,163,723
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 112,839,894 44,437,959 88,752,981
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 63,416,074 39,220,213 99,916,110
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,266,960 1,591,206 3,974,591
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 80,877,058 75,038,139 84,469,687
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 997,930 0 1,381,549
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 7,292,069 17,801,385 5,444,135
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 185,627
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 21,784,688 5,028,138 17,098,414
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 30,408,216 24,078,769 24,980,872
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 67,642,069 40,841,311 78,284,769
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 192,950,867 197,097,831 161,936,072
31 ปุ๋ย 29,693,232 55,824,354 22,233,406
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 20,820,647 27,469,973 25,938,276
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 17,918,027 6,044,445 3,482,977
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 17,581,932 17,180,112 32,282,330
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 28,625,878 36,748,035 33,940,206
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 11,361,539 7,188,906 2,316,155
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 30,299,726 39,804,120 56,481,159
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 174,410,064 131,850,712 204,247,556
40 ยางและของทำด้วยยาง 15,255,315 13,779,101 23,253,615
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 721,918 6,927,565 3,779,007
42 เครื่องหนัง 263,802 456,538 307,608
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 1,068,601 2,717,934 7,512,278
47 เยื่อไม้ 64,854,251 15,116,393 37,422,565
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,101,374 4,434,290 4,206,589
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,419,027 1,163,487 1,698,527
52 ฝ้าย 240,119 523,558 497,804
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 41,525,802 29,867,955 51,811,643
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 45,673 41,283 6,932,351
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 23,276,156 38,289,386 33,869,085
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 51,034 9,827 7,771
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 2,618,480 1,208,105 3,479,454
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,805,094 4,123,475 4,061,573
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 34,832 1,410,709 35,670
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 329,434 245,051 155,902
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 461,160 469,899 709,123
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 1,786,394 1,241,213 3,755,267
64 รองเท้า 153,828 138,463 591,329
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 18,851 6,628 24,001
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,348 5,485 2,500
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 0 1,841 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 10,152,893 2,839,431 9,693,192
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 187,441 1,834,730 355,033
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,103,920 666,711 1,237,698
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 3,245,321 3,808,944 2,306,410
72 เหล็กและเหล็กกล้า 20,367,092 9,216,330 6,582,379
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 55,794,296 38,342,514 48,553,203
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 9,150,620 5,666,859 12,057,054
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 1,385,985 1,109,340 1,050,763
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 49,082,275 31,624,220 63,890,713
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 10,307,349 7,722,756 7,435,641
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 801 0 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 150,358 1,234,516 40,664
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 8,141,086 6,850,246 8,363,795
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,069,211 2,216,183 1,731,258
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 192,561,713 306,042,588 412,961,203
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 777,632,167 649,813,226 629,377,243
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 178,238 213,943
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 11,987,711 33,988,166 114,131,651
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 2,875,305 1,210,802 4,654,013
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 8,503 61,566,693
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 123,025,670 114,313,264 133,415,007
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 61,879 154,356 698,297
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 706,630 548,006 4,548,405
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 6,049,260 5,052,114 3,544,553
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 6,237,664 1,172,388 732,871
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,150,421 5,422,803 6,232,761
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 387,548 1,265,796 139,116
รวม 2,494,612,678 2,287,062,549 2,888,405,614
หน่วย : บาท