มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนจีเรีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 25,086 0 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 788,832 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 429,811 652,029
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 8,205 0 197,180
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 0 1,125,841
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,802,274,723 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 401 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,562 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 4,624 2,079
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 932 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 2,545,499 492,233 1,002,370
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 1,921,827
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 312 265
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,430 7,042 7,121
52 ฝ้าย 0 408 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 245 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 376 0 11,077
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,222 5,744 11,249
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 96,278 0
64 รองเท้า 0 22,312 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 2,846
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,195 1,529 925
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 2,423 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 33,877 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 4,572,629 3,486,839 2,522,064
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,789,311 0 1,221,269
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 4,935
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 9,497,715 13,050,893 4,981,773
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 7,808,541 1,313,961 556,184
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 221,898
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 17,842 365
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 6,862 8,402
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 5,053,328 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 238
รวม 1,834,412,932 18,940,290 14,451,937
หน่วย : บาท