มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไนจีเรีย

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,262 29,223 0
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 1,509 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 244 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 491 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 4,211 0
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 34,110,070 16,550,775 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 3,668,706,183 3,230,554,243 3,153,969,823
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 3,295
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 328,725 515,755 803,305
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 25,573,401 4,341,215 9,661,536
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 303 0 2,617
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 196,006 74,599 5,025
52 ฝ้าย 6,915,583 1,266,636 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 37,582 1,430 25,071
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 61,000 0
64 รองเท้า 5,135 6,996 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 1,328 1,509 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 2,286 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 9,410,982 5,015,052 5,656,116
72 เหล็กและเหล็กกล้า 202,790 0 872,292
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 25,610,096 13,645,939 2,678,404
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,144,704 804,950 2,230,291
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 11,733 0 953
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 1,019 15,340
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 1,182,852 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 61,810 0
รวม 3,773,258,374 3,274,123,253 3,175,924,068
หน่วย : บาท