มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มาเลเซีย

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
01 สัตว์มีชีวิต 5,000 0 5,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 212,728,303 198,787,636 201,992,422
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 1,067,590 58,865 101,070
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 1,399,435 713,625 1,114,942
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 39,002,420 36,939,999 38,195,652
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 9,039,149 7,666,519 6,957,258
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 72,239,523 31,246,998 53,226,827
10 ธัญพืช 0 314,781 313,274
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 6,751,433 7,379,911 10,995,305
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 3,648,859 2,543,020 2,570,365
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 3,723,122 4,124,619 1,794,678
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 16,787,377 18,496,307 7,574,498
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 288,269,258 246,296,538 224,186,135
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 25,110,875 25,919,722 27,331,062
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 46,217,956 22,151,715 29,800,357
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 259,497,040 237,212,196 230,019,504
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 393,182,958 342,463,463 267,331,542
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 9,240,990 6,473,383 10,240,007
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 416,670,603 421,678,289 414,319,309
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 8,100,940 4,764,263 7,063,834
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 13,366,865 12,749,591 76,066,036
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 1,443 0 4,351,784
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 21,311,111 23,581,470 22,545,391
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 20,004,124 5,238,807 9,367,932
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 10,293,249,337 9,443,126,446 9,665,076,134
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 325,064,987 380,583,340 301,915,441
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,075,701,976 1,153,016,900 634,536,122
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 39,107,620 35,528,706 25,690,910
31 ปุ๋ย 415,493,360 434,555,937 904,019,245
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 236,952,096 205,588,299 253,664,302
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 89,826,948 83,755,662 95,157,214
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 183,830,519 171,850,059 152,694,357
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 29,712,313 37,294,301 47,139,982
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 9,653,695 9,818,992 6,996,370
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 32,439,435 18,958,906 20,793,009
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,093,548,278 947,621,644 1,340,433,024
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,877,381,036 1,708,590,014 1,743,196,936
40 ยางและของทำด้วยยาง 366,795,410 414,022,497 411,650,744
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 49,413,242 36,825,218 52,095,088
42 เครื่องหนัง 4,897,322 3,987,875 2,870,283
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 0 10,315 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 125,094,109 108,644,268 135,326,332
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 42,773 0 3,494
47 เยื่อไม้ 2,373,465 6,472,006 272,078
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 380,796,133 334,688,807 300,859,621
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 8,908,512 8,073,429 13,596,234
52 ฝ้าย 328,113 3,337 273,184
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 138 0 160
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 12,878,432 13,556,020 12,609,227
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 3,426,980 9,057,995 5,894,717
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 26,158,234 39,235,728 32,697,084
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,268,306 1,826,156 1,414,859
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 596,149 1,188,454 396,803
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 11,584,083 9,684,015 17,906,701
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,143,812 26,491,686 32,569,290
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 20,705,073 10,509,230 14,906,465
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,483,299 3,113,315 4,148,630
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 11,638,015 10,497,049 15,682,276
64 รองเท้า 10,438,358 7,754,167 14,200,103
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 1,366,681 102,758 1,505,475
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 5,544 0 7,371
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 86,534 359,655 68,834
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 25,360,905 27,092,224 31,325,601
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 84,892,627 74,223,809 94,135,778
70 แก้วและเครื่องแก้ว 177,756,953 176,125,235 207,572,940
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 460,207,945 440,183,177 652,133,486
72 เหล็กและเหล็กกล้า 914,750,627 447,281,210 487,476,118
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,032,087,259 741,712,014 861,520,538
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 167,094,018 182,551,643 169,172,678
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 408,686 394,308 15,725
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 794,174,739 634,867,064 814,944,625
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 1,021,453 100,343 98,811
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 19,413,424 3,798,151 5,610,580
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 1,273,304 155,853 7,410
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 6,240 359,658 2,283,549
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 24,602,859 33,145,007 58,429,519
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 51,192,771 59,490,880 54,152,912
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,397,076,746 2,302,963,177 2,074,590,739
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 8,919,893,346 8,582,157,929 8,490,804,433
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 12,454,219 14,748,148 7,077,199
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 1,505,455,228 1,535,976,725 696,923,431
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 51,357,800 57,944,936 48,130,072
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 7,344,221 38,717,990 3,203,438
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,324,015,414 997,140,216 1,028,207,890
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 4,034,606 4,426,676 3,982,342
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 5,223,579 4,281,019 3,938,586
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 85,157,133 93,214,142 100,046,614
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 10,192,273 10,080,675 12,160,198
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 27,550,882 27,432,867 30,998,260
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 7,331 12,709 3,917
รวม 36,732,763,279 33,823,772,688 33,848,679,672
หน่วย : บาท