มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เมียนมา

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 593,750 6,000 22,000
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 477,886,220 400,956,485 443,817,873
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 3,234,995 20,720,265 1,788,865
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 16,139 0 58,691
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 202,881,948 136,535,597 214,892,522
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 6,596,668 4,705,665 4,274,294
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 117,831,209 50,003,987 9,338,333
10 ธัญพืช 0 0 2,035,173,512
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 1,737,823 14,149,566 6,892,453
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 27,211,245 48,545,840 37,351,474
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 652,512 911,754 652,442
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 104,050 12,000 14,400
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 894,354 598 800,031
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 1,019,792 3 3,079
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 353,313 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 361,654 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 236,641 22,438 214,079
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 130,029,164 35,338,753 75,879,470
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 15,292,047
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 350,134 32,839 2,186
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 119,971,358 42,469,431 1,710,000
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 5,117,937,942 5,645,556,219 5,950,335,902
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 4,333 4,051 4,567
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,187 3,721 769
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 78,677 2,708 29,753
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 0 1,059 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,090 4,891 17,780
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 18,274,652 18,212,035 16,899,510
40 ยางและของทำด้วยยาง 277 0 395,617
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 106 2,801,639
42 เครื่องหนัง 14,421,245 4,694,497 6,652,218
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 23,208,613 19,153,909 29,014,081
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 1,434,041 0 0
47 เยื่อไม้ 1,417,320 1,120,740 1,238,880
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 487,765 128,152 243,911
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 40,040 35,245 92,582
52 ฝ้าย 0 316 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 4,712,480 7,076,747 3,495,825
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 120,000 372,103 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 19,360,765 21,986,142 6,255,516
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 1,238,070 136,030 329,805
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 382,258 6,836,631 2,214,284
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 12,439,687 18,930,790 19,186,242
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 23,996,115 24,807,778 29,044,369
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,684,154 7,209,294 1,358,852
64 รองเท้า 7,488,157 1,198,368 8,193,231
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 15,945 61,036 150,793
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 12,838 12,055 1,996
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 137,600 19,980 12,000
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 3,000 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 390,468 211,273 141,752
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 20,949,892 70,323,956 82,719,536
72 เหล็กและเหล็กกล้า 39,155,664 37,285,033 47,783,422
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,959,798 209,668 4,522,113
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 11,331,944 1,725,000 2,741,250
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 98,371,858 93,403,532 41,239,004
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 23,606,777 17,543,392 3,952,372
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 2,033,755 11,053,635 2,342,859
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 124,913,070 71,920,848 71,264,899
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,034 18,088 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 621,238 452
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,426,001 88,474 37,011
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 144,450,174 120,243,164 132,530,790
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 225,595 0 1,374,015
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 11,380 119,635 42,249
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 21,777,901 17,578,897 9,922,775
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 122 0 810
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 623,717 3,003,377
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,374 8,149 0
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 943,451 844,836 489,426
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 94,250 38,000 0
รวม 6,837,517,728 6,975,836,359 9,330,255,985
หน่วย : บาท