มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนเตเนโกร

เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ถึง เมษายน 2567

ชื่อรายการ เมษายน 2567 มีนาคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 0 12,770
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 149 72 426
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 45,000 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 8,990 19,965 11,343
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 5,584 0 0
รวม 14,723 65,037 24,539
หน่วย : บาท