มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ มอนเตเนโกร

เดือน สิงหาคม 2566 ถึง ตุลาคม 2566

ชื่อรายการ ตุลาคม 2566 กันยายน 2566 สิงหาคม 2566
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 95,569 0 1,670
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 78
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 89 212
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 17,358 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 53,370 0 44,432
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,301 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,962 249,257 12,816
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 43,050 6,710
รวม 153,202 309,754 65,918
หน่วย : บาท